Kennis gemeenten over nieuwe detailhandel hapert


Inretail biedt ruim 100 gemeenten expertise aan

ZEIST, 20130923 -- “Veel gemeenten missen kennis over wat in de detailhandel gaande is. Daardoor wordt verzuimd om detailhandelsbeleid te maken dat de ontwikkelingen in goede banen leidt en past bij toekomstige consumentenwensen. Ook lijken gemeente te weinig verband te leggen tussen thema’s als leefbaarheid en verloedering en het beschikbare winkelbestand in een plaats.“ Brancheorganisatie Inretail vertegenwoordigt bijna 17.000 winkels in ons land en heeft daarom 108 gemeenten in ons land haar expertise van de ontwikkelingen in de detailhandel aangeboden. Alle benaderde gemeenten hebben te maken met bevolkingskrimp en dat trekt een zware wissel op de vitaliteit van deze plaatsen.

Levenskracht
Afgelopen mei stond bevolkingskrimp en de gevolgen ervan centraal in een congres dat werd georganiseerd onder verantwoording van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Belangrijke conclusie was dat met bevolkingskrimp gepaarde problemen per regio verschillen. Een standaard ‘aanvliegroute’ bestaat niet. Ook was een belangrijke conclusie dat in elke plaats winkels cruciaal zijn voor de economische levenskracht.

Des te meer reden voor Inretail om alle betrokken gemeenten te benaderen en haar kennis over ontwikkelingen in de detailhandel aan te bieden. De ervaring in eerdere projecten elders wordt zo benut om ook deze plaatsen te helpen.

Uitdaging
In tientallen plaatsen in Nederland is Inretail inmiddels gevraagd mee te denken met winkeliers- en ondernemersverenigingen, gemeentebesturen en andere partijen over de visie op de lokale detailhandel. Dat moet leiden tot  concrete maatregelen die nodig zijn om het winkelaanbod  dat de consument ervaart op peil te houden en te verstevigen. In gebieden die kampen met bevolkingskrimp is dat een extra uitdaging.

Nationaal plan
Inretail werkt aan een nationaal plan dat overheden inzicht geeft in de ontwikkelingen in de detailhandel. Centraal staat het doel om met passend beleid positieve impulsen te creëren voor de detailhandel.  De actie om alle krimpgemeenten ons land te benaderen, is er onderdeel van.


Deel: ' Kennis gemeenten over nieuwe detailhandel hapert '
Lees ook