TuinbouwNet


Kennis moet productkwaliteit in bloemisterijsector opkrikken

Alle ondernemers en werknemers in de bloemisterijsector moeten zich bewust zijn wat bijvoorbeeld temperatuurschommelingen voor gevolgen kunnen hebben op de kwaliteit van het product. Om dat te bereiken wil het bedrijfsleven in campagnes thema's aansnijden om het kwaliteitsbewustzijn van de sector op een hoger plan te brengen. Ook de onderwijsinstellingen zullen geïnformeerd worden. Voor dit project heeft de Sectorcommissie Bloemisterij van het Productschap Tuinbouw (PT) bijna 218.000 gulden uitgetrokken.

Eind 1997 heeft het PT laten uitzoeken waar de knelpunten in de keten zitten op het gebied van kwaliteit. Door een gezamenlijke aanpak wil de sector twee centrale thema's voor het voetlicht brengen. Dit zijn: voldoet het product aan de verwachting van de consument en hoe zit het met de productbehandeling in de keten (inclusief hygiëne).

De aandacht van de doelgroepen zal getrokken worden door artikelen in vakbladen, nieuwsbrieven, websites, posters, workshops, enzovoorts. Alle schakels in de keten worden gedurende een bepaalde periode met een onderwerp geconfronteerd. Hierbij kan de aanpak per schakel verschillen.

Een aparte benadering krijgt het tuinbouwonderwijs in Nederland. Het is van belang dat docenten goed geïnformeerd zijn en blijven om de kennis over te dragen op de leerlingen. Het project voorziet in een zogenoemde docententraining. Hierbij gaat het om een korte gerichte bijscholing. Ook zal er een handleiding gemaakt worden voor het onderwijs. De begeleidingscommissie van het project bestaat uit vertegenwoordigers van de handel, veilingen, vakbonden, telers en het PT.

Deel: ' Kennis moet productkwaliteit in bloemisterijsector opkrikken '
Lees ook