Ingezonden persbericht


Persbericht
18 juli 2001

Kenniscentrum Grote Steden geopend: minder wielen uitvinden

De dertig grote steden en acht departementen hebben de handen ineen geslagen om problemen aan te pakken. Daarvoor is het kenniscentrum Grote Steden opgericht dat op 18 juli officieel van start is gegaan met het openen van een website: www.kenniscentrumgrotesteden.nl. Het kenniscentrum verzamelt, bewerkt en verspreidt kennis voor beslissers en beleidsmakers in steden en departementen.

Het kenniscentrum is opgericht om te voorkomen dat steden elke keer opnieuw het wiel uitvinden. Meer leren van elkaars ervaringen is het motto. Het kenniscentrum doet dit door zowel goede als slechte ervaringen helder te analyseren en strategisch te vertalen naar toekomstig beleid.

Daarnaast wil het kenniscentrum bevorderen dat inzichten uit wetenschappelijk onderzoek meer worden gebruikt. De daar ontwikkelde kennis is dikwijls niet toegankelijk en moet een vertaling krijgen naar de praktijk.
Nederland moet ook meer profiteren van internationaal ontwikkelde kennis, daarom zal het kenniscentrum systematisch zoeken naar bruikbare ervaringen uit buitenlandse steden.

Het kenniscentrum richt zich niet op één onderdeel van het beleid, maar kijkt naar de meest belangrijke problemen in steden zoals, bereikbaarheid, sociale cohesie, veiligheid en huisvesting. Daarnaast richt zij zich op het verbeteren van de effectiviteit en efficiëncy van beleid. Het kenniscentrum levert beleidsmakers en beslissers handvaten voor betere beslissingen.

De directeur van het kenniscentrum is Gerard Schouw, de bestuursvoorzitter Wim Deetman, burgemeester van Den Haag. Het kenniscentrum Grote Steden is bereikbaar op telefoonnummer 070-3440966. Of surf naar de site: www.kenniscentrumgrotesteden.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van het kenniscentrum Gerard Schouw.

drs. Michel H.G. van Leeuwen
kennismanager

Kenniscentrum Grote Steden
Laan van Nieuw Oost Indië 300
Postbus 90750
2509 LT Den Haag
tel. (070) 3440 963
fax (070) 3440 967

michel.van.leeuwen@kcgs.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Kenniscentrum Grote Steden geopend '
Lees ook