UNIVERSITEIT TWENTE

Kenniscentrum maakt verkeer veiliger, vlotter en comfortabeler

Slimme technologie ondersteunt automobilist
Kenniscentrum AIDA van UT en TNO maakt verkeer veiliger, vlotter en comfortabeler

Op 27 februari a.s. gaat aan de Universiteit Twente het Kenniscentrum Applications of Integrated Driver Assistance (AIDA) officieel van start. AIDA, een samenwerking van de UT en TNO, gaat vernieuwend onderzoek verrichten naar de toepassing van systemen en diensten die automobilisten ondersteunen. Dergelijke systemen helpen een automobilist bij het kiezen en houden van een veilige snelheid, afstand en koers, zorgen voor veilig inhalen, ritsen en afslaan. Ze waarschuwen voor obstakels, maar letten ook op de meest vlotte, goedkope of comfortabele route. AIDA streeft, samen met industrie en overheid, naar een geïntegreerde aanpak en wil binnen vijf jaar een internationaal toonaangevend centrum zijn.

De automobilist krijgt onderweg steeds meer technische ondersteuning. Een voorbeeld hiervan is adaptive cruise control. Dit is een combinatie van de 'klassieke' cruise control en een sensor die in 'vrij stromend verkeer' de afstand tot de voorliggende auto en diens snelheid meet, en op grond van die gegevens 'zelfstandig' de snelheid van de eigen auto reguleert. Een ander voorbeeld is een navigatiesysteem dat actuele verkeersinformatie gebruikt en een bestuurder helpt om zo nodig op tijd de route aan te passen. Ondertussen werkt de industrie aan de volgende generatie systemen en diensten, met een groter werkingsgebied en met gecombineerde systemen en diensten. Het zijn allemaal stappen waardoor de automobilist meer ontspannen, veiliger en vlotter reist.

Bij de verdere ontwikkeling zijn behalve de automobielindustrie ook bedrijven uit de ICT en verkeersindustrie actief. Daarnaast spelen overheden en belangenorganisaties een belangrijke rol. Om de verdere ontwikkeling ter hand te kunnen nemen is nader onderzoek nodig. Er moet vooral inzicht worden verkregen in de effecten van bestuurdersondersteunende systemen op bestuurders, in termen van rijprestatie en gedragsaanpassingen, en op verkeersstromen, in termen van verkeersveiligheid en doorstroming.

Om de inzichten op dit terrein te versterken hebben TNO en de Universiteit Twente de krachten gebundeld in het Kenniscentrum AIDA. Het Kenniscentrum AIDA wordt gevestigd binnen de faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de Universiteit Twente, in de vakgroep Verkeer, Vervoer en Ruimte. Recent is hier als deeltijdhoogleraar aangesteld prof.dr.ir. Bart van Arem, die het programma van AIDA gaat leiden. Hij start zijn onderzoek met twee promovendi en gaat ook onderwijs verzorgen in het vakgebied. Van Arem is daarnaast senior adviseur bij TNO Inro. Bij het nieuwe Kenniscentrum zijn vanuit TNO met name TNO Inro en TNO Technische Menskunde betrokken. In de gebruikersgroep van AIDA zullen vertegenwoordigers van industrie en overheid actief bijdragen aan de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten. Meer informatie over het Kenniscentrum Applications of Integrated Driver Assistance (AIDA) vindt u op de website www.aida.utwente.nl.

Programma
De officiële startbijeenkomst zal plaatsvinden op 27 februari. Het programma zal worden geopend door prof Martin van Maarseveen, voorzitter van de vakgroep Verkeer, Vervoer en Ruimte. Verder zullen de decaan van de faculteit CTW, prof. Henk Grootenboer en Dory van Welsen-Moonen, directeur van TNO Inro, hun visie op het Kenniscentrum geven. Tenslotte zal programmaleider prof. Bart van Arem u vertellen over de verdere plannen en ambities van AIDA.

Deel: ' Kenniscentrum maakt verkeer veiliger, vlotter en comfortabeler '
Lees ook