Kenniscentrum WMO een nieuw pragmatisch bureau


KAMPEN, 20120222 -- Eindelijk een adviesbureau dat gemeenten op een pragmatische wijze ondersteunt in de transitie. Niks geen ingewikkelde modellen e.d. maar begrijpelijke concrete adviezen waar de gemeente en de burger wat aan heeft.

Door de veranderingen in de WMO komt er de komende jaren veel op gemeenten af. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bieden van arrangementen die zijn gericht op participatie en zelfredzaamheid voor hun inwoners met een beperking. Ze krijgen hierdoor te maken met nieuwe regels, nieuwe doelgroepen, nieuwe belanghebbenden en nieuwe producten en diensten. Om daar op 1 januari 2013 mee aan de slag te kunnen, moet er veelal nog veel werk verzet worden.

Kenniscentrum WMO is een collectief van ervaren adviseurs, projectleiders en consultants gespecialiseerd in financiële dienstverlening en in de WMO en de veranderingen die daarin voor gemeenten en cliënten de komende jaren plaatsvinden. Het kenniscentrum WMO ondersteunt gemeenten om de wijzigingen in het systeem zo goed en soepel mogelijk tot stand te brengen. Ook zorginstellingen, belangenverenigingen en samenwerkingsverbanden bij ontwikkelingen inzake WMO worden tot de klantenkring van Kenniscentrum WMO gerekend.

Miquel Wijngaards: “Wat we teveel zien is dat men de transitie onnodige ingewikkeld maakt met behulp van onduidelijke modellen, visies e.d., wij van kenniscentrum WMO pakken het probleem bij de kop, wat eenvoudig te implementeren is. Dit doen we met ervaren adviseurs die met beide benen op de grond staan.”

De dienstverlening van Kenniscentrum WMO bestaat onder meer uit het begeleiden en trainen van ambtenaren op diverse niveaus in het omgaan met de nieuwe doelgroepen en materie tot de complete begeleiding van een transitietraject, inclusief communicatie. Ook voor de financiële en juridische aspecten is kennis binnen Kenniscentrum WMO ruimschoots aanwezig. De adviseurs van Kenniscentrum WMO hebben ruime ervaring bij de overheid, in de gezondheidszorg en met verschillende onderdelen van communicatie zoals burgerparticipatie, advies en strategie, financiën en woordvoering. De gespecialiseerde gedetacheerde adviseurs, consultants en interim-managers ondersteunen gemeenten en zorginstellingen waarbij ze de strategie vertalen naar tactisch en operationeel niveau. 


Kenniscentrum WMO met ruim 120 adviseurs werkt vanuit: Kampen, Heerenveen, Heemstede en Barneveld.


Deel: ' Kenniscentrum WMO een nieuw pragmatisch bureau '
Lees ook