Deelgemeente slotervaart Amsterdam


Kennisgevingen 2003

Kennisgeving bouwplannen

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld brengt ter algemene kennis, dat de navolgende bouwplannen voor een ieder ter inzage zullen liggen, ingevolge het bepaalde van een of meer van de hierna volgende artikelen, 50, lid 5 van de Woningwet en 11/17/19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Bouwplan R4/0158 BWT 2002 voor het oprichten van een woning op het na sloop van Sloterweg 1142 vrij te komen terrein;
* Bouwplan R4/0159 BWT 2002 voor het veranderen en enigszins vergroten van het kantoorgebouw Ottho Heldringstraat 5;
* Bouwplan R4/0160 BWT 2002 voor het oprichten van 2 woningen op het na sloop van Sloterweg 996 vrij te komen terrein;
* Bouwplan R4/0001 BWT 2002 voor het veranderen en vergroten het gebouw Vlaardingenlaan 9 bestemd voor bedrijfsverzamelgebouw.

De bouwaanvragen liggen van 30 januari t/m 27 februari 2003 ter inzage in het stadsdeelkantoor Slotervaart/Overtoomse Veld, bij de voorlichtingsbalie, Jan Tooropstraat 15 B, op werkdagen van 9.00 uur t/m 16.00 uur.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen eventuele bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Slotervaart/ Overtoomse Veld, Jan Tooropstraat 15 B, 1062 BK Amsterdam.

Amsterdam 29 januari 2003

De voorzitter van het stadsdeel voornoemd,

drs. H.S. Goettsch

Stadsdeel Slotervaart / Overtoomse Veld - 29 januari 2003 ^

Zoekwoorden:

Deel: ' Kennisgeving bouwplannen slotervaart Amsterdam '
Lees ook