Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

12-06-2002
Bouwplan

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal maakt bekend, dat met ingang van 13 juni 2002 gedurende twee weken bij het team bouw, milieu en bijzondere wetten, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal ter inzage ligt:

het verzoek van Beheermaatschappij L. Schreuder en Zn B.V. in Veendam om vrijstelling voor het tijdelijk mogen plaatsen van zeven aan elkaar gekoppelde kantoorunits op het perceel Stelmaker (ong.) in Stadskanaal.

Vrijstelling wordt gevraagd volgens artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de vrijstelling te verlenen.

Als u het niet eens bent met dit voornemen, dan kunt u uw zienswijze schriftelijk van donderdag 13 juni tot en met woensdag 26 juni 2002 aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Stadskanaal, 7 juni 2002.

J.J. Stavast
burgemeester

Zoekwoorden:

Deel: ' Kennisgeving gemeente Stadskanaal '
Lees ook