Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

31-07-2002
Bouwplan

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal maakt bekend, dat met ingang van 31 juli 2002 gedurende vier weken bij het team bouw, milieu en bijzondere wetten, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal ter inzage ligt:

het verzoek van fam. Bosch om vrijstelling voor het uitbreiden van de woning in het kader van de Wet voorziening gehandicapten op het perceel Watermunt 10.
Dit perceel is kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie B, nummer 5717 (ged).

Vrijstelling wordt gevraagd volgens artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de vrijstelling te verlenen.

Als u het niet eens bent met dit voornemen, dan kunt u uw zienswijze schriftelijk van donderdag 01 augustus 2002 tot en met woensdag 28 augustus 2002 aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Stadskanaal, 26 juli 2002.

J.J. Stavast
burgemeester

Zoekwoorden:

Deel: ' Kennisgeving gemeente Stadskanaal '
Lees ook