Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

03-07-2002
Bouwplan

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal maakt bekend, dat met ingang van 4 juli 2002 gedurende vier weken bij het team bouw, milieu en bijzondere wetten, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal ter inzage ligt:

het verzoek van de heer J. Paas, p.a. Postbus 24 in Stadskanaal om vrijstelling voor het verbouwen van de woning en het plaatsen van een garage op het perceel Stationslaan 44 in Stadskanaal. Dit perceel is kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie N, nummer 3133.

Vrijstelling wordt gevraagd volgens artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de vrijstelling te verlenen.

Als u het niet eens bent met dit voornemen, dan kunt u uw zienswijze schriftelijk van donderdag 4 juli tot en met woensdag 31 juli 2002 aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Stadskanaal, 27 juni 2002.

J.J. Stavast
burgemeester

Zoekwoorden:

Deel: ' Kennisgeving gemeente Stadskanaal '
Lees ook