Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

10-07-2002
Bouwplan

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal maakt bekend, dat met ingang van 11 juli 2002 gedurende vier weken bij het team bouw, milieu en bijzondere wetten, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal ter inzage ligt:

het verzoek van Van Overbeek Tromp Architectuur in Joure om vrijstelling voor het bouwen van een nieuw schoolgebouw voor "De Baldakijn" op het perceel aan de Vlaanderenlaan in Stadskanaal.

Vrijstelling wordt gevraagd volgens artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de vrijstelling te verlenen.

Als u het niet eens bent met dit voornemen, dan kunt u uw zienswijze schriftelijk van donderdag 11 juli tot en met woensdag 7 augustus 2002 aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Stadskanaal, 5 juli 2002.

J.J. Stavast
burgemeester

Deel: ' Kennisgeving gemeente Stadskanaal '
Lees ook