Gemeente Voorschoten


Kennisgeving incidentele festiviteiten

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per jaar na 23.00 uur worden gebruikt. Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld.

Burgemeester en wethouders ontvingen een kennisgeving van MHC "Forescate", Weddeloop 1 voor een feest op 13 november 1999 met discomuziek tot 1.30 uur.

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Deel: ' Kennisgeving incidentele festiviteiten Voorschoten '
Lees ook