Gemeente Voorschoten


Formulier kennisgeving incidentele festiviteiten

Het College heeft een formulier vastgesteld om incidentele festiviteiten waarbij de normen voor geluid- en lichthinder in het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer worden overschreden, te melden.U kunt dit formulier gebruiken om hen in kennis te stellen van het gebruik van een lichtinstallatie na 23.00 uur 's avonds (bij sportaccomodaties). Dit mag maximaal twee keer per jaar.

Ook kunt u het formulier gebruiken om een feest of festiviteit aan te kondigen waarbij het aannemelijk is dat er geluidhinder ontsaat voor de omgeving. Wanneer u geen speciaal akoestisch geisoleerde accomodatie heeft, is er sprake van geluidhinder in de meeste gevallen van live muziek of het houden van een disco. Dit soort festiviteiten moeten ruim tevoren gemeld worden en mogen maximaal acht keer per jaar gehouden worden. Hierbij tellen de algemene feestdagen zoals Koninginnedag (30 april), Bevrijdingsdag (5 mei), Paardenmarkt (28 juli) en oudejaarsdag (31 december) niet mee. Op deze vier dagen mag, binnen het redelijke, feest gevierd worden zonder kennisgeving te doen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen naar tel. (071) 5600 752.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kennisgeving incidentele festiviteiten Voorschoten '
Lees ook