Persberichten - 19/02/2003

Kennisgeving ontvangen door de Commissie voor het Bank - en financiewezen en openbaar gemaakt met toepassing van artikel 6 Van het koninklijk besluit van 8 november 1989

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen maakt, met toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 4 van voornoemd besluit, op 14 februari 2003 ontving met betrekking tot het voornemen van de vennootschap KI Field Marketing NV, om een onvoorwaardelijk openbaar overnameaanbod uit te brengen op alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen van de vennootschap Best of Group NV, die zij nog niet in haar bezit heeft, tegen

EUR 4,00 per aandeel, coupons nr. 1 en volgende aangehecht ; en

EUR 0,004822 per optie uitgegeven in 1999 en uitoefenbaar vóór 31 december 2003 ;
EUR 0,082617 per optie uitgegeven in 1999 en uitoefenbaar vóór 31 december 2004 ;
EUR 0,064647 per optie uitgegeven in 2000 waarvan de uitoefenprijs EUR 26 bedraagt ;
EUR 0,133327 per optie uitgegeven in 2000 waarvan de uitoefenprijs EUR 24,08 bedraagt ;
EUR 0,217354 per optie uitgegeven in 2000 waarvan de uitoefenprijs EUR 20,35 bedraagt ;
EUR 0,238025 per optie uitgegeven in 2000 waarvan de uitoefenprijs EUR 20,00 bedraagt ;
EUR 2,002645 per optie uitgegeven in 2000 waarvan de uitoefenprijs EUR 4,65 bedraagt.

Bron: Best of Group - CBF Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' Kennisgeving ontvangen door de Commissie voor het Bank - en financie.. '
Lees ook