Gemeente Westervoort

NIEUWSBERICHTEN

UITGIFTE BOUWKAVELS 1999

Binnenkort komen er 17 bouwkavels beschikbaar voor particuliere woningbouw. Uitgegeven worden 15 kavels voor de bouw van vrijstaande woningen en twee kavels voor de bouw van een twee-onder-één-kap woning. De kavels zijn gelegen in het plan De Ganzenpoel, te weten 15 kavels aan het Geerken en twee kavels aan de Heilweg.

Gezien de grote belangstelling en het streven om de kavels ten goede te laten konen aan de inwoners van en de economisch gebondenen aan de gemeente Westervoort zijn door de gemeenteraad regels vastgesteld. De beleidsregels inzake het "systeem van uitgifte bouwkavels gemeente Westervoort 1999" liggen voor een ieder ter inzage.

Om in aanmerking te komen voor het kopen van een kavel bouwgrond kunt u vanaf 27 oktober 1999 een aanvraagfomulier met informatiepakket verkrijgen uitsluitend bij de balie van het gemeentehuis. Het aanvraagformulier met werkgeversverklaring(en) moet vóór 17 november 1999 ingeleverd worden. Aanvraagformulieren die na die datum worden ingeleverd zullen niet meegenomen worden voor de uitgifte van de bouwkavels.

VASTSTELLING BELEIDSREGEL

inzake Systeem uitgifte bouwkavels

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 139 van de Gemeentewet resp. de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 19 oktober 1999 hebben vastgesteld de "Beleidsregels inzake Systeem van uitgiftebouwkavels gemeente Westervoort 1999". Deze beleidsregel treedt in werking op 10 november 1999 en ligt vanaf die datum ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM van het gemeentehuis. Inzage kan worden verkregen van 08.00 tot 12.30 uur en op afspraak ook 's middags en maandagavond.

KOOPZONDAG

Zondag 14 november 1999 is door het gemeentebestuur aangewezen als dag waarop de verboden in de Winkeltijdenwet niet zullen gelden. Dit houdt in dat de winkels zondag open mogen zijn, maar dit is niet verplicht. Het is raadzaam te letten op de advertenties in de plaatselijke media.

ROTONDE

Aanvankelijk stond in de tweede helft van 1999 de aanleg van de rotonde Klapstraat-Broeklanden op het programma. Gelet op de komende slechtere weersomstandigheden en de omvang van de door de diverse nutsbedrijven uit te voeren werkzaamheden, is besloten de uitvoering door te schuiven naar begin 2000. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Kragt van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 3179347.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kennisgevingen gemeente Westervoort '
Lees ook