Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO075
Datum: 13 april 1999

Kennismakingsbijeenkomst wijkbeheer op 22 april

Maassluis gaat een nieuwe start maken met het wijkbeheer. In de Burgemeesterswijk in Maassluis-West is al enige jaren ervaring met dit fenomeen opgedaan, maar door verschillende omstandigheden was er de laatste tijd een beetje de klad ingekomen. Nu wordt er echter een nieuwe start gemaakt. Bovendien wordt het wijkbeheer uitgebreid naar heel Maassluis en komen er twee wijkcoördinatoren die ieder vanuit een eigen wijkpost gaan werken; één in Maassluis-West en één in Maassluis-Oost.

Wijkbeheer heeft als doel de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Belangrijke begrippen hierbij zijn "schoon, heel, veilig en bruikbaar". Dit houdt in dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de fysieke aspecten van de wijk (hele straten en stoepen, schone plantsoenen), maar ook aan de sociale verbanden en de onderlinge contacten tussen bewoners.
In het wijkbeheer werken de beheerders van de wijken, zoals de gemeente, politie, woningstichting en de Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis, samen met de bewoners. De bewoners zijn immers de "ervaringsdeskundigen", de ogen en oren in de wijk, en daarom onmisbaar om wijkbeheer tot een succes te maken.

Wijkcoördinatoren
De twee gemeentelijke wijkcoördinatoren moeten de spinnen in het web van het wijkbeheer worden.
Carry Wilmink is wijkcoördinator van Maassluis-West en gaat werken vanuit de wijkpost in wijkgebouw De Flat aan de Burgemeester Schwartzlaan. Hij houdt daar van maandag tot en met donderdag iedere ochtend van 8.00 tot 12.00 uur spreekuur. Ook is er iedere eerste donderdag van de maand een spreekuur van 19.00 tot 20.00 uur 's avonds. Bewoners kunnen dan altijd binnenlopen met vragen, voorstellen en klachten over de leefomgeving. Wie niet in de gelegenheid in op het spreekuur te komen, kan hem telefonisch bereiken via telefoonnummer 06
- 22479432.
In Maassluis-Oost (vanaf de Mozartlaan) neemt Gérard Neesen tijdelijk de honneurs waar als vervanger van Areke Schouwerwou. Gérard is iedere ochtend van 8.30 tot 12.30 uur te vinden in de wijkpost aan de Tuinstraat 1, en bovendien kan men ook iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur op het spreekuur in de Tuinstraat terecht. Zijn telefoonnummer is 06 - 53848558.

Assistenten wijkbeheer
De gemeente Maassluis heeft inmiddels 15 mensen in dienst als assistenten voor het wijkbeheer. Er zijn veiligheidsassistenten, buitenruimte-assistenten en sportassistenten. Zij worden begeleid door Suze van Rossen van het bureau wijkbeheer in het stadhuis, die samen met de wijkcoördinatoren bepaalt hoe de assistenten in de wijken worden ingezet.

Iedereen welkom op 22 april
Er zijn zodoende heel wat nieuwe gezichten actief om de Maassluise wijken mooier, prettiger en leefbaarder te maken. Op donderdag 22 april 1999 wordt in wijkgebouw de Flat aan de Burgemeester Schwartzlaan 2c in Maassluis-West een bijeenkomst georganiseerd om iedereen in de gelegenheid te stellen op informele wijze kennis te maken met de "gezichten van het wijkbeheer". Tussen 16.30 en 18.30 uur zijn alle belangstellenden van harte welkom.

Deel: ' Kennismakingsbijeenkomst wijkbeheer Maassluis '
Lees ook