Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
119

Directie:
voorlichting

04-09-2001

Status:
informatie

Kennisnet helpt scholen bij filtering van inhoud internet

Scholen kunnen via Kennisnet de inhoud van hun internetaansluiting filteren. Scholen kunnen zelf, op grond van hun aard en kenmerken en in overleg met ondermeer ouders, kiezen welke inhoud zij filteren. Vanaf vandaag is deze mogelijkheid beschikbaar. Scholen hebben behoefte aan filtering om zo leerlingen te beschermen tegen ongewenst materiaal op Kennisnet en Internet. Omdat Kennisnet de informatie van Internet niet mag filteren (in verband met de vrijheid van meningsuiting), biedt zij filterleveranciers de mogelijkheid om via Kennisnet hun producten aan te bieden aan scholen. De scholen bepalen zelf met welke leverancier zij contact opnemen en welk filter voor hen het meest geschikt is. Doordat scholen de filtersoftware niet op hun eigen server hoeven te plaatsen, is de beheerlast voor scholen minimaal.

Kennisnet (www.kennisnet.nl) is een beveiligd en beheerd netwerk dat scholen en instellingen, musea en bibliotheken, via de kabel, met elkaar verbindt en toegang geeft tot het world wide web en dus met Internet.

omhoog laatst bijgewerkt 04-09-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Kennisnet helpt scholen bij filtering internet '
Lees ook