expostbus51


Ministerie OCenW

MINISTERRAAD: Kennisnet centrale rol ICT .......

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad

19 februari 1999

Ministerraad stemt in met hoofdlijnen nieuwe aanpak: KENNISNET KRIJGT CENTRALE ROL BIJ ICT IN HET ONDERWIJS

Minister Hermans kiest bij de verdere invoering van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs voor een bestuurlijke aanpak met eigen verantwoordelijkheid van scholen en ruimte om eigen beleid te voeren. Scholen krijgen een bedrag per leerling. Daarmee kunnen zij zelf beslissen over investeringen in apparatuur, scholing en software. Het ministerie zal niet langer aparte projectplannen van scholen vragen en stelt ook niet meer vast hoeveel computers per leerling er moeten zijn. De minister zorgt bij ICT voor die voorzieningen die een landelijke aanpak vereisen. Dat zijn: het realiseren van een landelijk electronisch onderwijsnetwerk (kennisnet), beheer en stimulering van scholing van leraren en ontwikkeling van methoden en educatieve software. Het kennisnet krijgt een centrale rol bij ICT in het onderwijs. Het biedt de mogelijkheid voor verspreiding van kennis en toepassingen. Alle scholen en instellingen delen nu mee; er worden geen voorhoedescholen meer geselecteerd. Op termijn worden de bedragen die voorhoedescholen en de andere scholen jaarlijks structureel ontvangen gelijk getrokken. De inspectie van het onderwijs zal in haar toezicht nadrukkelijk de vorderingen van scholen op het gebied van ICT-gebruik bijhouden.

Dit staat in een brief van minister Hermans met de hoofdlijnen voor de verdere integratie van ICT in het onderwijs. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. De minister zal de brief mede namens de minister van LNV en de staatssecretarissen van OCenW naar de Tweede Kamer sturen. Een nadere uitwerking van de aanpak op hoofdlijnen met onder andere de verdeling van het geld volgt na een debat met de Tweede Kamer.

RVD, 19.02.1999


19 feb 99 17:15

Deel: ' Kennisnet krijgt centrale rol bij ict in het onderwijs '
Lees ook