Ingezonden persbericht

Kenniswijk introduceert nieuwe dienst voor gezondheidszorg

HeartsPoint: eerste trombosecontrole via internet in Nederland

Eindhoven, 11 februari 2003- Kenniswijk coördineert en faciliteert innovatieve diensten op het gebied van internet en (mobiele) communicatie en de infrastructuur in de regio Eindhoven. Een nieuwe dienst is geïntroduceerd in samenwerking met HeartsPoint. Via een website kunnen patiënten die aan zelfzorg doen, worden ondersteund met online controles en adviezen. De eerste dienst van HeartsPoint is gericht op trombosepatiënten, die hun bloedstollingwaarde via internet kunnen controleren.

Voordelen voor artsen en patiënten
HeartsPoint is een dienst die nog nooit eerder is toegepast in de zelfzorg. De gebruiker kan overal ter wereld en wanneer het hem uitkomt zijn bloedstollingwaarde meten. Na het invoeren van deze waarde op de website is direct de uitslag van de controle in te zien. Zonder wachttijden weet de patiënt meteen of alles in orde is. Dit advies verkrijgt hij automatisch zonder dat er een mondelinge tussenkomst van de arts nodig is. Als de waarde niet in orde is, geeft de website een advies over wat de patiënt moet doen en wordt een arts automatisch gewaarschuwd.

Automatische controle
Patiënten kunnen via internet ook advies vragen aan een arts door op de consultknop op de website te klikken. Vervolgens belt de patiënt de arts van het service center terug voor een consult. Bij elke login geeft het systeem automatisch aan wanneer de volgende controle moet plaatsvinden. Als een patiënt te vaak of niet vaak genoeg een controle doet, wordt hij gewaarschuwd. Zelfzorg voor langdurig zieken is goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en opgenomen in de vergoedingsregeling. De heer Jacques Koolen, Cardioloog in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven: "HeartsPoint is een veelbelovend product. Uiteindelijk bespaart het veel tijd en geld: de efficiency in de gezondheidszorg wordt zo verhoogd. Bovendien krijgt de patiënt meer inzicht in zijn eigen ziekteproces en de reactie van het lichaam op medicamenten."

Eisen aan gebruikers
Het systeem wordt momenteel getest door zo'n 50 tot 100 trombosepatiënten. Een mentale en fysieke controle is een vereiste om deel te nemen aan HeartsPoint. Daarnaast moeten patiënten beschikken over de juiste hulpmiddelen, zoals een pc met internetverbinding. In een tijdsbestek van maximaal zes weken kan de patiënt leren omgaan met het systeem door middel van een online training, met behulp van videobeelden met instructies. Deze beelden kunnen worden getoond, omdat de patiënten gebruikmaken van een breedbandverbinding voor internet. In verband met veiligheidsoverwegingen moeten patiënten eerst deze training met goed gevolg doorlopen voordat ze toegang krijgen tot de online controle.

Uitrol in de rest van Nederland
HeartsPoint wordt na de test in de regio Eindhoven verder opgeschaald in Nederland bij trombosediensten en ziekenhuizen, waardoor uiteindelijk ruim 225.000 trombosepatiënten van HeartsPoint gebruik kunnen maken. Het project wordt op zeer korte termijn ook al voor het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam opgestart. Ook worden nieuwe zelfzorgdiensten geïntroduceerd, zoals ondersteuning aan mensen met diabetes, bloeddruk- en hartritmeproblemen.

Zie voor meer informatie:
www.kenniswijk.nl
www.HeartsPoint.nl


- einde persbericht -

Over HeartsPoint BV
HeartsPoint BV verzorgt training en interactieve communicatie aan patiënten en zorgverleners. Patiënten worden gestimuleerd hun gezondheid zelf te regelen en te beheersen. Daardoor laat HeartsPoint op educatieve wijze de betrokkenen kennis maken met het ziektebeeld, de meetapparatuur voor zelfmeting en/of hulpmiddelen. Op basis van de meetresultaten volgt een advies. Daarnaast is interactieve communicatie met een service center aanwezig voor directe hulp bij dringende technische en medische vragen. Vooral chronisch zieken kunnen zich hiermee de gang besparen naar ziekenhuis, diagnostisch centrum of trombosedienst. Zij dienen toegang te hebben tot het internet, en kunnen dus waar ook ter wereld gebruik maken van deze service.Door zelfstandig hun ziekte te managen nemen patiënten hun leven weer in eigen hand, met als gevolg een verbeterde levensvreugde. HeartsPoint is een initiatief van een arts, een communicatiespecialist en een marketeer.

Over Kenniswijk BV
Kenniswijk BV coördineert en faciliteert een professionele en realistische experimenteeromgeving - de Kenniswijk-markt - voor diensten en infrastructuur op het gebied van internet en (mobiele) communicatie. Bewoners van Eindhoven en Helmond kunnen dankzij Kenniswijk twee jaar eerder dan de rest van Nederland gebruikmaken van innovatieve diensten. Bedrijven worden gestimuleerd in het ontwikkelen van deze diensten met een subsidieregeling en hebben de mogelijkheid hun diensten te toetsen in de Kenniswijk-markt. Tevens worden aanbieders van infrastructuur gestimuleerd om breedbandinternet aan te leggen in de Kenniswijk-markt. Dit wordt aantrekkelijk gemaakt door de aanwezigheid van een breedbandsubsidieregeling voor consumenten. Daarnaast speelt Kenniswijk een belangrijke rol in het verrichten van onderzoek naar de sociale en economische effecten van ICT. Kenniswijk is een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De uitvoering is in handen van Kenniswijk BV, waar publieke en private partijen aandeelhouder zijn.

Persinformatie
Kenniswijk BV
Marloes Barenbrug
Manager Marketing & Communications
Telefoon (040) 237 96 00
Fax (040) 237 96 01
E-mail marloes.barenbrug@kenniswijk.nl

Deel: ' Kenniswijk introduceert nieuwe dienst voor gezondheidszorg '
Lees ook