KenTIC loopt voor op toekomstvisie gemeentelijke dienstverlening

OUD-BEIJERLAND, 20060705 -- In de afgelopen maanden en zelfs jaren zijn er door verschillende commissies en actiegroepen plannen opgesteld ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Uit deze actieplannen blijkt dat veel van de doelstellingen die door deze commissies geplaatst worden, overeenkomst vertonen met de oplossingen die KenTIC biedt.


KenTIC is een Kennisbank, die uitermate geschikt is voor de gemeentelijke dienstverlening in het algemeen, en telefonische dienstverlening in het bijzonder. Deze Kennisbank voor het Telefonisch Informatie Centrum is gebaseerd op de VIND-database. Belangrijke functionaliteiten zijn de uitgebreide en gemakkelijke zoekmogelijkheden, de terugbelfunctie, en het overzicht met meest populaire zoekacties. Bovendien is KenTIC dankzij het Site & Content Management Systeem emagiC CMS zeer gemakkelijk up to date te houden.

De Stuurgroep Gemeentelijke Dienstverlening (voorheen Commissie Jorritsma), het actieplan gemeentelijke dienstverlening 2006-2010, het initiatief Antwoord en de 14 nummerreeks hebben allen zeer veel vergelijkbare doelen en uitgangspunten, waaraan KenTIC momenteel al kan voldoen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Het front office dient 75 tot 80% van de vragen direct te kunnen afhandelen.
- De onderlinge samenwerking tussen front en back office moet duidelijker, efficiënter en beter.
- De klant wordt centraal gesteld, en wordt niet meer van het kastje naar de muur gestuurd
- De service naar burgers toe wordt gestandaardiseerd, en van daar uit ontstaat uniformiteit en eenduidigheid in de communicatie.
- Ook op mogelijk toekomstige ontwikkelingen als Samenwerkende Productcatalogi is KenTIC al geruime tijd voorbereid, en aanpasbaar.

Uit onderzoeksresultaten is gebleken dat de meeste gemeenten qua efficiency nog veel vooruitgang kunnen boeken. Een Kennisbank als KenTIC, in combinatie met een verbeterde organisatiestructuur, kan dit bewerkstelligen.

Front offices werken efficiënter en weten veel meer vragen direct te beantwoorden. Back offices krijgen veel minder onnodig doorgeschakelde telefonische vragen, en houden dus tijd over voor andere werkzaamheden. En de burgers krijgen snel en direct het juiste antwoord, zonder eerst allerlei doorschakelingen te ondergaan.

Voor meer informatie kunt u overigens een kijkje nemen op de vernieuwde website www.kentic.info, of telefonisch contact opnemen met René Simons van Communited, tel. 0186-640900. Als u benieuwd bent naar de praktijkervaringen met KenTIC, kunt u via Communited tevens in contact komen met iemand van de gemeente Leidschendam-Voorburg, waar KenTIC al geruime tijd naar volle tevredenheid draait.

Deel: ' KenTIC loopt voor op toekomstvisie gemeentelijke dienstverlening '
Lees ook