Internationale keramiekworkshop Kunstakademie ‘s-Hertogenbosch

In aansluiting op de internationale keramiekmanifestatie ‘Ceramic Millennium ’99' in Amsterdam vindt ook in ‘s-Hertogenbosch een groots opgezet keramiekproject plaats. Binnen dit project organiseert de Akademie voor Kunst en Vormgeving van 28 juni tot 9 juli een internationale keramiekworkshop. De workshop is toegankelijk voor Nederlandse en buitenlandse studenten en wordt geleid door vijf gerenommeerde beeldend kunstenaars en keramisten.

Workshop Beyond Gravity, ceramics in a digital culture

Het thema van de workshop ‘Beyond gravity, ceramics in a digital culture’ speelt rond de vraag wat de betekenis is van de digitalisering van onze cultuur voor de kunst in het algemeen en keramiek in het bijzonder. Welke invloed heeft deze toenemende dematerialisering op de kunstenaar die met een natuurlijk en massief materiaal als klei werkt? Geeft de digitalisering een extra impuls aan artistieke concepten, die in klei worden uitgevoerd? Heeft keramiek een boodschap aan de digitalisering of blijven het gescheiden werelden? Wordt keramiek onstoffelijker, "lichter" in het high-tech tijdperk? Of is het bij uitstek het medium dat de beeldende kunst met beide benen op de grond houdt en dat voldoet aan de onveranderlijke behoefte van de mens om zich in een materiële vorm uit te drukken, nu misschien zelfs meer dan ooit. Met de inhoud van de workshop wil de Kunstakademie een innovatieve bijdrage leveren aan de keramische discipline. De uitwerking van het thema wordt op video vastgelegd. Deze video van de workshop wordt van 13 tot en met 16 juli vertoond tijdens het "Ceramic Millenium"-congres in de Amsterdamse RAI.

Samenwerking Akademie, EKWC en museum Het Kruithuis

In het Bossche keramiekproject werken de toonaangevende instellingen op dat terrein te weten het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC), museum Het Kruithuis en de Akademie voor Kunst en Vormgeving nauw samen. Het project bestaat uit drie onderdelen die onderling nauw verwant zijn. Centraal staat de tentoonstelling ‘Floating Time’. Speciaal voor deze expositie vervaardigde keramische kunstwerken worden tentoongesteld langs de oevers van het laatste gerestaureerde deel van de Binnendieze. Het publiek vaart in bootjes begeleid door gidsen langs de kunstwerken. Een deel van deze kunstwerken is speciaal gemaakt in het EKWC door dezelfde kunstenaars die begin juli de workshop op de Akademie leiden te weten Nicolas Dings, Thom Puckey, Walter McConnell en Pjotr Müller. Jeroen Bechthold, actief met high-tech media, fungeert als het "digitale geweten" van deze workshopleiders. Aansluitend op de opening van de "Binnendieze-tentoonstelling" begint op 28 juni de internationale workshop in de Akademie.

Samenwerking met basisonderwijs ‘s-Hertogenbosch

Ook het basisonderwijs is bij het geheel betrokken in een educatief project. Leerlingen van de groepen 6 en 7 van alle basisscholen in ‘s-Hertogenbosch kregen de opdracht een masker van klei te maken en dat masker te beschilderen. De maskers zijn daarna gebakken bij het keramisch bedrijf Cor Unum en worden tentoongesteld in Het Kruithuis, vlak bij de vertrekplaats van de vaartocht voor de Binnendieze-tentoon stelling.

Deel: ' Keramiekworkshop Kunstakademie 's-Hertogenbosch '
Lees ook