KNB

Keramische industrie bouw aan toekomst

P E R S B E R I C H T

De Steeg, 11 maart 2003

KERAMISCHE INDUSTRIE BOUWT AAN TOEKOMST

Met het leggen van een eerste baksteen geeft scheidend voorzitter ing. H.G. Hoogerduijn Strating van het Technisch Centrum voor de Keramische Industrie (TCKI) op 12 maart 2003 het startsein voor de bouw van het Keramisch Huis. Het pand wordt gebouwd op Industrieterrein De Beemd in Velp en biedt onderdak aan zowel het Technisch Centrum voor de Keramische Industrie als het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB).
Voor het ontwerp werd getekend door ir. Bart Weusten van Architectenbureau Van Ouwerkerk Geesink BNA te Arnhem. De uitvoering is in handen van Aannemersbedrijf Verkerk BV uit Zevenaar en Hamer Installatietechiek BV uit Apeldoorn. De oplevering is voorzien eind 2003.

Innovatie met keramiek
Het geheel uit keramische materialen op te trekken pand is innovatief in opzet en uitvoering. Het komt niet vaak meer voor dat een kantoorpand constructief uit baksteen wordt opgetrokken. In dit geval gebeurt dat met verlijmde keramische bouwblokken, zonder kopvoegen. Evenzeer innovatief is de buitengevel met een gewaagde combinatie van handvormstenen met doorgestreken metselwerk, verlijmde strengpersstenen, keramische gevelplaten en verticaal geplaatste dakpannen.
Aan de binnenzijde is het liggende en staande tegelwerk ook keramisch, net als de riolering en - uiteraard - het sanitair. Vanzelfsprekend is ook de bestrating geheel van gebakken klinkers. In het gebouw worden circa 145.000 gevelstenen verwerkt alsmede zo'n 32.500 holle keramische bouwblokken.

Geloof in de toekomst
De nieuwbouw kan worden opgevat als een expressie van zelfbewustheid en als symbool van kracht en bekwaamheid van de grof- en fijnkeramische industrie. Het toont de bereidheid om nieuwe uitdagingen niet uit de weg te gaan, ook indien het economisch tij tegenzit.

TCKI
Het Technisch Centrum voor de Keramische Industrie ondersteunt sinds 1956 de keramische industrie in de volle breedte van het productieproces. Dit omvat de fase vanaf de grondstofwinning tot en met die van het bakken van het eindproduct. TCKI doet dit voor deelnemers uit de baksteen-, dakpannen en fijnkeramische industrie in zowel Nederland als België. Het laboratorium en de meetgroep van TCKI zijn voor nagenoeg alle verrichtingen STERLAB- geaccrediteerd. Dit geeft het recht om in opdracht van certificatie-instellingen verificatieonderzoeken in te stellen, zoals in het kader van het KOMO-keur. TCKI biedt werk aan een dertigtal personen en is thans nog gevestigd in Villa Oud Raadhof in De Steeg.

KNB
Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten is de brancheorganisatie van en voor de Nederlandse baksteenindustrie. Lid zijn zowel nationale als multinationale bedrijven. Naast collectieve belangenbehartiging op sociaal en technisch gebied, zoals ten aanzien van de toepassing en verwerking van baksteen, richt KNB zich op normeringsaangelegenheden op milieu-, energie- en grondstofaangelegenheden en op kennisoverdracht zoals aan het onderwijs. KNB werkt intensief samen met derden, ook in internationaal verband, en initieert tal van onderzoeken. KNB biedt werk aan een negental personen en is nu nog gevestigd in een monumentaal pand in De Steeg.
De Nederlandse baksteenindustrie heeft een gezamenlijke omzet van ca. 285 miljoen euro (2001) en biedt werk aan zo'n 1400 personen, verspreid over meer dan 45 productielocaties.

Deel: ' Keramische industrie bouw aan toekomst '
Lees ook