Universiteit Utrecht

16 mei 1999

Faculteit Godgeleerdheid

Kerk moet opkomen voor belangen van dieren

De christelijke kerken moeten zich hard gaan maken voor de verbetering van de omgang met dieren in ons land. Met name in de bio-industrie worden moreel ontoelaatbare methoden toegepast. Het gebruik van bijvoorbeeld legbatterijen en kalverboxen is verwerpelijk en moet worden afgewezen. Het is hoog tijd dat de kerken daar een duidelijk standpunt over in gaan nemen en zo mogelijk een voortrekkersrol gaan spelen. Promovendus Sjaak Schenderling komt tot deze conclusie in zijn onderzoek Mens en dier in theologisch perspectief, een bijdrage aan het debat over de morele status van het dier. Schenderling promoveert op 21 mei aan de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Volgens Schenderling mag je dieren niet reduceren tot een instrument, waarmee de mens mag doen wat hij wil. Dieren hebben eigenwaarde, wat onder meer betekent dat ze niet onnodig mogen lijden. Schenderling vindt ook dat dieren hun natuurlijke behoefte moeten kunnen bevredigen. De mens mag ze dat niet onthouden. Schenderling plaatst hiermee de christelijke ethiek op één lijn met die van de Animal-Rights beweging. Een verschil is er echter ook want het snel en pijnloos doden van dieren vindt Schenderling niet verwerpelijk. Als de Animal-Rights beweging beweert dat het doden van dieren moreel verkeerd is, miskent ze de verschillen die er zijn tussen mens en dier.

De Animal-Rights beweging vindt sowieso dat de christelijke traditie het misbruik van dieren heeft bevorderd. Schenderling bestrijdt dit. Ze baseren zich hierbij voornamelijk op de moraalhandboeken van de Rooms-katholieke kerk uit de jaren twintig. Daar werden dieren inderdaad gereduceerd tot instrumenten waar de mens zijn gang mee kon gaan. De handboeken werden vooral gebruikt op seminaries en had onder meer tot doel om de experimenten met dieren binnen het universitair onderwijs te rechtvaardigen. Schenderling onderkent dat deze handboeken een kwalijk licht werpen op de christelijke ethiek ten aanzien van dieren maar volgens hem betrofhet hier slechts een nevenstroom. Beroemde theologen hebben zich meerdere malen uitgesproken voor het zorgvuldig omgaan met dieren. De hoofdstroom binnen de christelijke kerk is dus nooit negatief ten aanzien van dieren geweest.

Schenderling hoopt dat zijn onderzoek het debat over mens en dier binnen de christelijke kerk een stevige impuls geeft. De discussie is vroeger meerdere malen aangezwengeld maar werd vervolgens eigenlijk nooit goed opgepikt. Schenderling vermoedt dat dit onder meer te maken heeft met de grote agrarische achterban van de christelijke partijen. De afwegingen die moeten worden gemaakt tussen economische belangen en ethische aspecten maken de discussie moeilijk en gevoelig. De discussie moet echter wel worden aangegaan. Vooral als het gaat om de bio-industrie en zaken als legbatterijen, ontsnavelen en het te klein huisvesten van varkens en runderen. Het economische voordeel speelt hierbij een te grote rol. De christelijke kerk moet zorgen dat ook de ethische aspecten weer mee gaan tellen. Ook als dat betekent dat de consument meer moet gaan betalen.

Vrijdag 21 Mei om 16.15 uur

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promotie: Mens en dier in theologisch perspectief. Een bijdrage aan het debat over de morele status van het dier.

Drs. J.G. Schenderling, faculteit Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 253 4073 of 253 3550

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Kerk moet opkomen voor belangen van dieren '
Lees ook