Kerken in Aktie

Voorlichting in uw regio over het missionair en diaconaal aandeel

Vanaf eind augustus worden in elke regio voorlichtingsavonden gehouden over de nieuwe opzet van geldwerving voor het missionair en diaconaal werk van MDO in en buiten Nederland. Op deze bijeenkomsten zal ook uitgelegd worden hoe vanaf december dit missionaire en diaconale werk gepresenteerd zal worden onder één naam. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de Regionale Dienstencentra en zijn bedoeld voor zendings- en ZWO-commissies, diaconieën, evangelisatiecommissies en missionaire groepen.

Uit: Nieuwsbrief juli/augustus 2001

Copyright © 2000 - Kerken in Aktie

Postbus 456, 3500 AL Utrecht / gironummer 456 te Utrecht
Tel.: (0)30 880 14 56 - Fax: (030) 880 14 57 - E-mail: info@kerkeninaktie.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Kerken in Actie geeft voorlichting over nieuwe geldwerving '
Lees ook