Kerken in Aktie


Dreigende hongersnood in Afrikaanse Hoorn

De Hoorn van Afrika stevent af op een ernstige voedselcrisis. De belangrijkste oorzaak is droogte. De afgelopen twee à drie jaren is de neerslag in landen als Ethiopië, Kenia en Somalië onvoldoende en onbetrouwbaar geweest. Onbetrouwbaar in de zin van te vroeg of te laat voor het landbouwseizoen. Vooral de nomadische bevolkingsgroepen worden getroffen. Gewapende conflicten en onveiligheid in de regio verergeren de situatie omdat daardoor handel en economische activiteiten worden belemmerd.

Volgens schattingen lopen vijftien mensen miljoen groot risico. Voor ruim acht miljoen Ethiopiërs zijn de vooruitzichten slecht. De crisis in dit land wordt door sommigen deskundigen vergeleken met de hongersituatie halverwege de jaren tachtig. Van cruciaal belang is de oogst van het korte landbouwseizoen (maart-mei). De voortekenen zijn niet gunstig. De strategische voedselvoorraden van Ethiopië zijn al flink geslonken.

Kerken in Aktie werkt direct samen met haar partners ter plekke en in internationaal kerkelijk verband van ACT sinds begin vorig jaar in om de crisis het hoofd te bieden. Kerken in Aktie financiert met eigen middelen voedingsprogramma's en kanaliseert in aanvulling daarop via haar veldkantoren in Asmara (Eritrea) en Addis Abeba (Ethiopië) voedingshulp van de Nederlandse overheid en de Europese Unie.

Ondanks deze inspanningen kwam begin april een nieuwe noodkreet uit Ethiopië. ACT wil op korte termijn 750.000 Ethiopiërs helpen met voedselhulp. De kosten hiervoor bedragen meer dan zestig miljoen gulden. Kerken in Aktie wil daaraan zoveel mogelijk bijdragen en onderzoekt momenteel de financiële mogelijkheden.

Deel: ' Kerken in Actie over dreigende hongersnood Afrikaanse Hoorn '
Lees ook