Utrecht, 27 januari 1999

Kerken in Aktie helpt slachtoffers aardbeving Colombia

Kerken in Aktie stelt 60.000,- beschikbaar voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Het is een eerste bijdrage voor voedsel, medicijnen, tenten, gereedschap, transport en dekens aan 500 families in de zwaar getroffen stad Armenia. Het project wordt uitgevoerd door de Mendoldes, een lokale partnerorganisatie waar Kerken in Aktie mee samenwerkt. Deze bijdrage van 60.000,- maakt deel uit van een groter noodhulpprogramma dat kerkelijke organisaties gezamenlijk onder de naam van ACT International uitvoeren.

Naar verwachting komen er de komende dagen nog meer aanvragen binnen en zal er een wederopbouwprogramma worden opgezet. Ook hier zal Kerken in Aktie aan bijdragen.

Deel: ' Kerken in Aktie helpt slachtoffers aardbeving Colombia '
Lees ook