Kerken in Aktie

Inkomsten en uitgaven in 2000

Het afgelopen jaar was het eerste jaar dat al het missionaire en diaconale werk van de Samen op Weg-kerken en gedeeltelijk van enkele kleinere kerken vanuit één organisatie werd uitgevoerd. Onder de naam Kerken in Aktie werden fondsen geworven voor het buitenland-werk van de deelnemende kerken

Lees verder bij Uw Steun

Uit: Nieuwsbrief juli/augustus 2001

Copyright © 2000 - Kerken in Aktie

Postbus 456, 3500 AL Utrecht / gironummer 456 te Utrecht
Tel.: (0)30 880 14 56 - Fax: (030) 880 14 57 - E-mail: info@kerkeninaktie.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Kerken in Aktie, Inkomsten en uitgaven in 2000 '
Lees ook