Kerken in AktieKerken in Aktie betuigt medeleven met kerken en zusterorganisaties in de Verenigde Staten

Kerken in Aktie spreekt haar afschuw uit over de recente aanslagen in de Verenigde Staten en heeft een brief van medeleven verzonden naar haar partnerkerken en -organisaties in de Verenigde Staten. Kerken in Aktie drukt haar verbondenheid met haar partnerorganisaties en het Amerikaanse volk uit met een solidariteitsbijdrage van f 50.000,- voor de hulpverlening.

Twee partnerorganisaties hebben een bericht gestuurd over hun werkzaamheden in verband met de gevolgen van de tragedie. Church World Service (Diaconaal Werk van de Raad van Kerken van Amerika) heeft specialisten op het gebied van pastorale hulp en traumaverwerking opgeroepen naar New York en Washington te komen. IOCC ('International Orthodox Christian Charities') staat eveneens klaar om noodhulp door lokale kerken te ondersteunen.

Lees verder over de reactie van de Samen op Weg-kerken en de Raad van Kerken in Nederland op de website van de Samen op Weg-kerken
Nieuwsbrief Kerken in Aktie

Copyright © 2000 - Kerken in Aktie
Postbus 456, 3500 AL Utrecht / gironummer 456 te Utrecht Tel.: (0)30 880 14 56 - Fax: (030) 880 14 57 - E-mail: info@kerkeninaktie.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Kerken in Aktie solidair met zusterorganisaties in de VS '
Lees ook