Zondag voor het Werelddiakonaat

7 februari 1999

Help vrouwen bouwen

Op zondag 7 februari vraagt Kerken in Aktie onder het motto 'Help vrouwen bouwen' aandacht en steun voor het Werelddiakonaat. Centraal staat de hulpverlening aan vrouwen. Vrouwen spelen een belangrijke rol in het gezin en in de gemeenschap. Juist daarom komen kennis, opleiding en inkomen die vrouwen verwerven direct ten goede aan haar gezin en de gemeenschap. Om vrouwen te helpen hun leefomstandigheden te verbeteren is het belangrijk dat zij specifieke aandacht krijgen. Want werken aan de ontwikkeling van vrouwen is werken aan de ontwikkeling van de gemeenschap. Daarom investeert Kerken in Aktie in vrouwen.

Dat gebeurt op verschillende manieren:

1. ondersteuning bij het verbouwen en bereiden van voedsel, bijvoorbeeld door het geven van landbouwtraining en voorlichting over voeding en gezondheid;

2. steun bij het opzetten van kleinschalige projecten om een eigen inkomen te verwerven, bijvoorbeeld het houden van kippen of varkens, een naaiatelier of een bakkerij;

3. training en opleiding van vrouwen, zodat vrouwen zich bewustworden van hun eigen situatie en leren zelf hun levensomstandigheden te verbeteren.

Hieronder vindt u voorbeelden van deze aanpak uit Mozambique, Zimbabwe en Kenia.

Mozambique

Hulp bij verbouwen en bereiden van voedsel

Na jaren van geweld werd in Mozambique in 1992 een vredesaccoord ondertekend. Veel vluchtelingen keerden naar hun woonplaats terug. Het land moet echter vanaf de grond worden opgebouwd. De christelijke organisatie AFSC geeft vrouwen landbouwtraining. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze maïs, pinda's en groenten kunnen verbouwen. Ook kunnen zij een cursus volgen over voeding en gezondheid. Eén van de deelnemers aan de landbouwtraining vertelt: "Het was veel werk: een geschikt veld zoeken, het land schoonmaken, spitten en zaaien... Maar het heeft zoveel resultaat gehad! We hebben nu een goede oogst. Ruim voldoende voor onze gezinnen!"

Bij de GDR in Driebergen is een uitvoerige informatiemap over dit project beschikbaar. Ook is er een korte diaserie van 12 dia’s te koop voor ƒ 10,- en een cassettebandje met muziek uit Mozambique, eveneens ƒ 10,-. Neem over dit materiaal contact op met de afdeling Diensten, tel 0343 - 52 36 81.

Kenia

Steun bij verwerven eigen inkomen

De wereldwijde vrouwenorganisatie YWCA (Young Women's Christian Association) helpt vrouwengroepen in het Kisii-district in Kenia bij het opzetten van projecten waarmee vrouwen een klein eigen inkomen kunnen verwerven. Eén van de vrouwengroepen in het district heeft een visvijver gegraven. Uit de gezamenlijke visopbrengsten worden de schoolgelden betaald. Een andere groep richt zich op de productie van stenen. Eén van de vrouwen vertelt: "De markt voor stenen is erg goed. In deze omgeving is er veel vraag naar. En wij gebruiken ze zelf ook om onze huizen te bouwen."

Zimbabwe

Training en opleiding

De organisatie Jekesa Pfungwa werkt aan training en bewustwording van vrouwen. Niet voor niets betekent Jekesa Pfungwa vrij vertaald: 'Wees bereid om te leren'. Het doel van de organisatie is om vrouwen de kans te geven hun eigen levensomstandigheden te verbeteren. De organisatie doet dit door het verspreiden van kennis en informatie en het geven van trainingen en praktische steun. Zo zijn er alfabetiseringscursussen en trainingen in teambuilding, organisatie en leiderschap. Jekesa Pfungwa geeft ook cursussen aan vrouwen en mannen samen, omdat een meer gelijkwaardige machtsverhouding tussen mannen en vrouwen een voorwaarde is voor verdere ontwikkeling.

Voor dit werk van het Werelddiakonaat is veel geld nodig. Steun daarom het werk van Kerken in Aktie met een bijdrage. Een overzicht van de verschillende mogelijkheden vindt u elders op deze site.

'Help vrouwen bouwen' is het thema voor de Zondag voor het Werelddiakonaat op 7 februari a.s.. Mozambique is een Afrikaans land 'in opbouw'. Het krabbelt moeizaam overeind na een langdurige oorlog die pas in 1992 officieel werd beeëindigd. Grondbezit is essentieel voor de grotendeels agrarische bevolking. Veel grond is tijdens de oorlog 'van eigenaar veranderd'. Eigendomspapieren ontbreken vaak. Ook grote bedrijven en buitenlandse investeerders maken aanspraak op grond. Via een nieuwe Landwet probeert de regering zo veel mogelijk recht te doen aan alle belangen en belanghebbenden. Maar ook het weer speelt de agrarische bevolking parten. Droogte en wateroverlast, het komt beide voor in Mozambique. Het zijn vooral de vrouwen die hermee te maken heben, want zij zijn de belangrijkste schakel in het verbouwen en bereiden van voedsel voor hun gezinnen. De mannen werken steeds vaker in fabrieken, mijnen of op grote landbouwproductiebedrijven. De vrouwen blijven in de dorpen achter met de zorg voor de familie. De organisatie AFSC heeft een ontwikkelingsprogramma voor vrouwen opgezet op het gebied van landbouw, gezondheid, voeding en alfabetisering. Ook krijgen vrouwen ideeën aangereikt om door middel van kleine projecten een eigen inkomen te verwerven. De keuze voor het werken met vrouwen is ingegeven door de gedachte dat ontwikkeling van vrouwen de hele gemeenschap ten goede komt. Immers zijn vormen de spil in de zorg voor het gezin en de opvoeding van de kinderen. Zo bouwen vrouwen aan de toekomst. Het vrouwen programma van AFSC staat onder de bezielende leding van ook een vrouw: Teresa Machambisse. In de folder die u (op 31 januari) op de kerkbank/in dit kerkblad vindt, maakt u nader kennis met haar en met haar werk. Het Werelddiakonaat steunt dit werk met ƒ 30.000. Het is maar een voorbeeld van het vele werk waarvoor het Werelddiakonaat op 7 feruari uw bijdrage vraagt. U kunt uw bijdrage geven via de collecte in de kerk, overmaken op giro/bankrekening nummer... van de diakonie van de ...kerk, alhier, of op girorekening 456, ten name van Kerken in Aktie, Utrecht, o.v.v. 'Werelddiakonaat'.

Radio uitzendingen

Van 4 t/m 11 februari kunt u op Radio 1, 2 en 4 uitzendingen verwachten van korte radiospots van Kerken in Aktie die de WD zondag ondersteunen. De tekst is als volgt: Vrouwen in Afrika vechten iedere dag tegen de armoede. Samen werken zij aan een betere toekomst. Met uw steun staan zij er niet alleen voor. Kerken in Aktie. Giro 456 in Utrecht.

Deel: ' Kerken in aktie Zondag voor het Werelddiakonaat '
Lees ook