Gemeente Noordwijk

P E R S B E R I C H T

Kerktoren Sint Jeroenskerk overgedragen aan Gemeente Noordwijk

Eerder deze maand heeft de juridische overdracht plaatsgevonden waarmee de kerktoren van de Hervormde St. Jeroenskerk (Grote Kerk) aan de Voorstraat 44 officieel eigendom is van de gemeente Noordwijk. Vrijdag 28 januari is deze overdracht symbolisch bevestigd. De voorzitter van het kerkgenootschap, de heer Wolfskeel overhandigde de sleutel van de kerktoren aan wethouder Tummers.

Al in 1798 werd door staatsregeling bepaald dat gemeenten eigenaren zouden worden van kerktorens. Deze militaire maatregel ten tijde van de Bataafse Republiek was gebaseerd op het feit dat de kerktorens als strategisch hooggelegen uitkijkpunten konden dienen.

De bewuste toren is op 22 maart 1798 middels een overeenkomst tussen de gereformeerde kerk en het gemeentebestuur aan de Gemeente Noordwijk overgedragen. Aan de akte, waarbij de eigendomstitel van de toren op naam van de gemeente wordt gezet, was nooit formeel uitvoering gegeven.

Daarnaast lopen er momenteel verzoeken om zendmasten ten behoeve van mobiele telefonie te plaatsen. Een en ander was voor het college reden om alsnog te besluiten om de overdracht formeel te laten vastleggen.

Overigens heeft de Gemeente Noordwijk zich vanaf 1798 als eigenaar gedragen en het onderhoud van de kerktoren altijd voor haar rekening genomen. Het kerkbestuur betaalt de gemeente een bedrag van 5,- per jaar om de klokken te mogen luiden bij aanvang van de kerkdienst.

Kerktoren heeft lange geschiedenis
De aanvang van de bouw van de St. Jeroenskerk dateert vermoedelijk al uit 980. De bouw van de Romaansgotische toren dateert uit 1220.

De toren heeft oorspronkelijk aan drie zijden vrij gestaan en was aan de oostzijde met de kerk verbonden. De toren heeft een doorsnede van 9 meter en in het interieur is een wenteltrap aangebracht met 110 zeer hoge treden die naar het pad rond de torenspits leidt.

Gevangen opgesloten in de kerktoren
Langs de wenteltrap in de toren werden, tot de komst van het Huis van Bewaring in 1860, de veroordeelden geleid. Deze gevangenen werden vervolgens opgesloten in de zich in de - meer dan twee meter dikke torenmuren bevindende cellen.

In 1791 kreeg de toren een nieuwe spits. Begin vorige eeuw werd een groot deel van het dakbeschot vernieuwd en werd het dak van nieuwe leien voorzien. Vanaf 1925 valt de toren onder monumentenzorg; de kerktoren is het oudst overgebleven monument in Noordwijk.

Kerkklokken
In de 40 meter hoge toren hangen twee luidklokken. De grote luidklok weegt 820 kilogram en is in 1677 in Amsterdam gegoten. De kleinere luidklok is in 1690 in Rotterdam vervaardigd.

Voorlichting, 31 januari 2000

Deel: ' Kerktoren Sint Jeroenskerk overgedragen aan Noordwijk '
Lees ook