Gemeente Hilversum


Kermis rond Koninginnedag

14 april 1999

Net als vorig jaar zal er dit jaar weer kermis op de Groest zijn. De opzet is ook hetzelfde, maar deze keer wel uitgebreid met attracties op het tijdelijke parkeerterrein (Naarderstraat) bij de markt. De kermis duurt van 27 april tot en met 5 mei.

De kermis begint steeds om 11.00 uur, behalve op zondag 2 mei (begin om 13.00 uur). De eindtijd is 23.00 uur, maar de centrale muziek moet al om 22.00 uur uit. Dit geldt niet voor 30 april, 1 mei en 5 mei; dan mag de kermis (met muziek) doorgaan tot 24.00 uur. De kermis wordt op
26 april opgebouwd en op 6 mei afgebroken. De woon- en vrachtwagens van de kermisexploitanten staan bij de Anthony Fokkerweg.

Bevoorrading binnenstad
Tijdens de kermis moeten winkeliers rekening houden met een andere bevoorradingsroute en is het aan te bevelen om hun bevoorrading voor
11.00 uur ´s ochtends te laten plaatsvinden. De route loopt, net als vorige jaar, van de Groest en de Kerkstraat via de Spoorstraat. Dat betekent:

* bevoorraders rijden vanuit de tunnel en het Achterom, via de Prins Bernhardstraat en de Kampstraat de Spoorstraat in;
* bevoorraders van de Bussumse kant via Stationsstraat, Schapenkamp, rechtsaf de Spoorstraat in;

* bevoorrading van Hilvertshof verloopt langs de normale route: Pr. Bernhardstraat, Groest, Herenstraat.

Bij de opstelling van de kermis wordt rekening gehouden met toegankelijkheid voor de hulpdiensten.

Afspraken
De kermis wordt georganiseerd door het Comité Nationale Volksfeesten. Het comité heeft een vergunning gekregen voor het houden van de kermis en hierin zijn vele afspraken opgenomen over de gang van zaken op en rond de kermis. Bijvoorbeeld is afgesproken dat het geluidsniveau van de muziek niet hoger mag zijn dan 70 decibel. In huis klinkt dit alsof u de radio aan heeft staan.
Om het wildplassen tegen te gaan, zal het comité toiletwagens plaatsen. De twee extra politie-agenten, die gedurende de kermis zullen surveilleren, zullen zonodig optreden tegen wildplassers.Voor de fietsen is er een tijdelijke stalling op de kop van het Langgewenst.

Voor meer informatie kun u bellen met de heer Polfliet van de dienst OCW, telefoonummer 629 23 40.

Deel: ' Kermis rond Koninginnedag in Hilversum '
Lees ook