Gemeente Eindhoven


Kern met pit

Iedere stads- of dorpsbewoner die de komende twee jaar samen met medebewoners de eigen woonkern wil verbeteren, komt in aanmerking voor een prijs. Deze prijs maakt deel uit van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit, waarvoor de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) f 200.000,- aan prijzengeld beschikbaar stelt. Het is een wedstrijd zonder verliezers want voor iedere groep die haar project vóór 31 augustus 2000 tot een goed einde brengt heeft KNHM f 1000,- gereserveerd. Daarnaast worden de tien meest bijzondere projecten onderscheiden met een trofee en een extra geldprijs van f 1.500,- en is er een themaprijs beschikbaar. De inschrijving staat vanaf 1 januari 1999 open en er kunnen 200 projecten deelnemen.

KNHM organiseert de wedstrijd nu voor de achtste maal. Uitgangspunt van Kern met Pit is dat bewoners zelf het beste weten hoe zij hun woonomgeving kunnen verbeteren. De enige criteria voor deelname zijn dat het project in de directe woonomgeving plaatsvindt en door en voor de bewoners zelf uitgevoerd wordt.

In de vorige rondes zijn tienduizenden mensen bezig geweest met het inrichten van een speelterrein, het opknappen van een dorpshuis, het uitzetten van een natuurpad, het opzetten van een wijkkrant, het realiseren van een speel-o-theek en nog veel meer. Nieuw deze ronde is het thema 'Natuur dichtbij huis'. Deelnemers die hun project binnen dit thema uitvoeren dingen mee naar een speciale trofee en een extra geldprijs van f 1.500,- Wilt u meer weten over de wedstrijd, zoals looptijd, projectcriteria, wijze van aanmelden etc. dan kunt u een brochure opvragen bij KNHM, Postbus 33, 6800 LE Arnhem, telefoon: 026 44 55 146, e-mail: kmp@knhm.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Kern met pit' beloont creatieve buurt- en dorpsbewoners '
Lees ook