De nieuwe Kerncijfers 2001 over verslaving en verslavingszorg afkomstig uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS) zijn door de Stichting Informatievoor- ziening Zorg (IVZ) gepubliceerd.

Tussen 1994 en 2001 zijn er meer dan 160.000 personen in behandeling geweest voor een afhanke- lijkheidsprobleem bij de verslavingszorg. In 2001 meldden zich in totaal bijna 54.000 personen bij de hulpverlening waarvan ruim 12.000 voor de eerste keer. De multiculturele samenleving wordt in toenemende mate zichtbaar in de vraag naar hulpverlening. In 2001 zijn bijna 10.000 personen oorspronkelijk niet uit Nederland afkomstig. De grote steden nemen bijna de helft van de verslavingsproblematiek en de daaruit voortvloeiende hulpvragen voor hun rekening.

De hulpvraag gerangschikt naar primaire problematiek ontwikkelt zich als volgt:

Alcohol - Ruim 22.000 hulpvragers, omvang hulpvraag nagenoeg gelijk. Heroïne/Opiaten - Bijna 16.000 hulpvragers, beperkte toename hulpvraag. Cocaïne/Crack - Bijna 6.500 hulpvragers, sterke toename hulpvraag. Cannabis - Iets meer dan 3.400 hulpvragers, lichte daling hulpvraag. XTC/Amfetamine - Circa 700 hulpvragers, lichte daling hulpvraag. Gokken - Bijna 3.000 hulpvragers, afnemende hulpvraag.

De harddrug gerelateerde hulpvraag neemt nog steeds, in geringe mate, toe. Met name de sterke toename van cocaïne/crack gerelateerde hulpvragen is zorgwekkend te noemen. Meer dan 40% van de harddruggebruikers gebruikt bovendien meerdere middelen. Met name de combinatie van heroï- ne en cocaïne is populair. Cocaïne, dikwijls ook in de vorm van crack (gekookte cocaïne) wordt daarbij in de meeste gevallen als bijmiddel gebruikt. Hulpvragen in verband met problematisch cannabisgebruik vertonen een lichte daling. Ook perso- nen die kampen met aan gokken gerelateerde problematiek dienen zich steeds minder bij de hulp- verlening aan.

Meer dan 9.500 personen komen via Justitie bij de hulpverlening terecht of zijn in beide sectoren ingeschreven. Aan meer dan 12.500 personen wordt in Nederland methadon verstrekt. De LADIS Kerncijfers 2001 bevatten gegevens over in­ en uitstroom van de zorg aan verslaafden, alsmede trends in de aanmeldingen, cliënt kenmerken, informatie over de primaire en secundaire problematiek van de cliënten, informatie over hulpcontacten en over specifieke cliëntengroepen zoals allochtonen.
Het rapport à 25,00 is te bestellen bij: Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) Postbus 504 3990 GH Houten Tel. 030-6358 220 - Fax: 030-6358 230 E-mail: info@sivz.nl

Zie ook: IVZ op Internet: https://www.sivz.nl voor nadere informatie.Deel: ' Kerncijfers 2001 over verslaving en verslavingszorg '
Lees ook