Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen

LISV

Kerncijfers werknemersverzekeringen juli 2001

Kerncijfers werknemersverzekeringen juli 2001

Werkloos
Het aantal uitkeringen voor werkloosheid (WW) is in juli met 1.900 gedaald tot 166.800. Er kwamen 18.000 nieuwe uitkeringen bij en 19.900 uitkeringen werden beëindigd. Tussen eind juli 2000 en eind juli 2001 daalt het aantal WW-uitkeringen met 26.600 (min 13,7%). Ongeveer 9.400 mensen hebben twee of meer WW-rechten. Hierdoor worden de 166.800 uitkeringen eind juli 2001 verstrekt aan 155.500 mensen. Van hen hebben er circa 21.600 ook een uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschikt
Het aantal mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid is in de maand juli van dit jaar licht gedaald met 600 tot 956.000. Het aantal WAO-uitkeringen is met 600 gedaald tot 783.200, het aantal WAZ-uitkeringen daalde met 200 tot 56.000 en het aantal Wajong-uitkeringen steeg met 200 tot 129.200.
Tussen eind juli 2000 en eind juli 2001 stijgt het aantal ao-uitkeringen met 27.300 (plus 2,9%) tot 969.400. Hiervan komen er 33.500 niet tot uitkering (zgn. nul-uitkeringen), bijvoorbeeld omdat men werkt. Van het totaal aantal van 956.000 personen dat recht heeft op een uitkering, ontvangen er 29.000 geen uitkering wegens een of meerdere nul-uitkeringen.

Ziekte
Het gemiddeld aantal lopende uitkeringen Ziektewet (vangnet) is in juli met 300 gedaald tot 101.800. Tussen juli 2000 en juli 2001 is het gemiddeld aantal lopende uitkeringen ZW gedaald met 2000 uitkeringen.
Het aantal uitkeringen aan flexwerkers is in juli verder gedaald met 500 tot 31.900 en ligt nu op het niveau van eind 1998. Het aantal uitkeringen aan werklozen daalt sinds april, deze daling zet zich ook juli voort met 200 en ligt nu op 16.800 uitkeringen. Het aantal uitkeringen aan zwangere vrouwen is met 200 licht gestegen tot 46.900. Bijna de helft van de ZW-uitkeringen (46%) wordt verstrekt wegens zwangerschap.


Deel: ' Kerncijfers werknemersverzekeringen juli 2001 '
Lees ook