UWV

Kerncijfers werknemersverzekeringen maart 2002

Aantal WW-uitkeringen daalt door seizoensarbeid

Het aantal WW-uitkeringen is in maart 2002 met 1.200 gedaald tot 177.500. Deze daling is vooral veroorzaakt door een daling van het aantal werklozen in een deel van de seizoensgebonden bedrijven (onder andere bouwbedrijven en agrarische bedrijven). Daarentegen neemt het aantal uitkeringen toe in de grafische industrie, metaalindustrie, elektrotechnische industrie, metaal- en technische bedrijven, groothandel, zakelijke dienstverlening en uitleenbedrijven.

Tussen eind maart 2001 en eind maart 2002 daalt het aantal WW-uitkeringen van 181.600 tot 177.500 (min 2,3%).

Eind maart worden 177.500 uitkeringen verstrekt aan 167.900 mensen. Dit komt omdat ongeveer 8.200 mensen recht hebben op twee of meer uitkeringen. Ook ontvangen 22.100 (13,2%) een WW-uitkering omdat ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.

Lichte stijging aantal arbeidsongeschikten

Het totaal aantal mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid is in maart van dit jaar met 1.000 gestegen tot 970.900. Het aantal uitkeringen stijgt met 1.200 tot 983.500. Ten opzichte van eind maart vorig jaar stijgt het aantal uitkeringen aan arbeidsongeschikten met 21.100 (2,1%).
Het aantal WAO-uitkeringen aan werknemers is met 1.000 gestegen tot 796.200. Het aantal WAZ-uitkeringen (zelfstandigen) bleef gelijk op 56.000 en het aantal uitkeringen aan jonggehandicapten (Wajong) steeg met 200 tot 131.300.

Het aantal uitkeringen arbeidsongeschiktheid is inclusief ca. 36.700 zogenoemde nuluitkeringen (26.100 WAO, 2.900 WAZ en 7.700 Wajong nuluitkeringen). In die gevallen bestaat wel recht op een uitkering, maar wordt deze niet uitbetaald, bijvoorbeeld omdat men werkt.

Van de 970.900 mensen met een uitkering hebben er 243.700 werk. Ongeveer 32.100 mensen ontvangen geen betaling wegens een of meer nuluitkeringen.

Ziektewet en Wet Arbeid en Zorg

Het gemiddeld aantal lopende uitkeringen Ziektewet is in maart ten opzichte van februari dit jaar met 4.900 gedaald tot 89.000. Dit is voornamelijk het gevolg van de daling van het aantal uitkeringen aan zwangere vrouwen met 3.600 tot 34.600. Met ingang van 1 januari 2002 valt het reguliere zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meer onder de Ziektewet, maar onder de Wet Arbeid en Zorg. Alleen ziekte als gevolg van zwangerschap valt nog onder de Ziektewet. De gevolgen van de Wet Arbeid en Zorg worden in de loop van 2002 beter zichtbaar. Inmiddels vallen 18.200 zwangerschapsuitkeringen onder de Wet Arbeid en Zorg. De overige regelingen die onder de Wet Arbeid en Zorg vallen zijn Financiering loopbaanonderbreking (in 2001 230 nieuwe uitkeringen) en de WAZ-bevallingsuitkeringen (in 2001 5.400 nieuwe uitkeringen).
Het gemiddeld aantal uitkeringen aan flexwerkers daalt in maart met 800 tot 31.600. Bij zieke werklozen is sprake van een daling met 400 tot 17.300. Het aantal uitkeringen Ziektewet aan overige groepen daalt met 100 tot 5.500.


---

Deel: ' Kerncijfers werknemersverzekeringen maart 2002 '
Lees ook