PUBLICATIES/Pers

Persbericht d.d. 19/07/01

Kerncijfers werknemersverzekeringen mei 2001

Werkloos
Het aantal uitkeringen voor werkloosheid (Werkloosheidswet) is in mei van dit jaar met 4.400 gedaald tot 170.500 (april is 174.900, ofwel min 2,5%). Tussen eind mei 2000 en eind mei 2001 daalt het aantal WW-uitkeringen met 30.000 (min 15%). Ongeveer 9.800 mensen hebben twee of meer WW-uitkeringen. Hierdoor hebben eind mei 158.600 mensen een WW-uitkering. Van deze mensen hebben er 21.300 ook een gedeeltelijke uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Het Lisv heeft het aantal lopende WW-uitkeringen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 met 7.000 naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling was nodig omdat met name bij het Guo een deel van de beëindigde uitkeringen niet correct was geboekt.

Arbeidsongeschikt
Het aantal mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid is in mei met 2.500 gestegen tot 953.700. Het aantal uitkeringen WAO steeg met 2.500 tot 780.900. Er kwamen 100 WAZ-uitkeringen bij (56.400) en 200 uitkeringen Wajong (128.700). Tussen eind mei 2000 en eind mei 2001 stijgt het totaal aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid daarmee met 27.000 (plus 2,9%) tot 966.100.

Bij dit aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid zijn 25.200 zogenoemde nul-uitkeringen meegeteld. Er is dan wel recht op een uitkering, maar deze wordt niet uitbetaald, bijvoorbeeld omdat men werkt. Het gaat om 21.600 mensen die samen 17.300 uitkeringen WAO, 2.100 WAZ- en 5.800 Wajong-uitkeringen hebben.

Ziek
Het gemiddeld aantal lopende uitkeringen Ziektewet is in mei 2001 met 6.500 gedaald tot 105.400 (min 5.8%). Ten opzichte van mei 2000 is het aantal uitkeringen ZW met 5.200 gedaald. Het aantal ZW-uitkeringen aan zieke werklozen was in april gestegen maar is in mei weer gedaald (met 700) naar het niveau van de maanden ervoor( 17.500) Het aantal uitkeringen aan flexwerkers is met 1.900 verder gedaald naar 33.900. Het aantal uitkeringen aan zwangere vrouwen is ten opzichte van april gedaald met 3.900 naar 47.900. Bijna de helft van alle ZW-uitkeringen wordt verstrekt wegens zwangerschap.

Dit persbericht is gebaseerd op de volgende publicatie: Kerncijfers werknemersverzekeringen t/m mei 2001

Deel: ' Kerncijfers werknemersverzekeringen mei 2001 '
Lees ook