UWV

Kerncijfers werknemersverzekeringen oktober 2002

9 januari 2003

Arbeidsongeschiktheid
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers (WAO) is in oktober 2002 gestegen. Eind oktober 2002 worden 801.700 WAO-uitkeringen verstrekt, 1.200 uitkeringen meer dan in september. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen (WAZ) is vrijwel stabiel: 56.500, hetzelfde aantal als in september. Het aantal uitkeringen voor jonggehandicapten (Wajong) stijgt in oktober naar 133.700, 400 uitkeringen meer dan de maand ervoor.

Eind oktober 2002 worden in totaal 991.900
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt, 1.600 uitkeringen meer dan eind september en 16.800 meer dan eind oktober 2001. Het aantal uitkeringen is inclusief circa 38.000 zogenoemde nuluitkeringen. In deze gevallen bestaat wel recht op een uitkering, maar wordt deze niet uitbetaald, bijvoorbeeld omdat men werkt. Doordat een persoon meerdere uitkeringen kan ontvangen, is het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering lager dan het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De 991.900
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden verstrekt aan 978.400 mensen. Van deze 978.400 mensen ontvangen er circa 33.300 geen betaling wegens een of meerdere nuluitkeringen.

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vertoont weliswaar nog steeds een trendmatige groei, maar de verwachting is dat vanaf 2005 een daling intreedt. Naar verwachting stijgt het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in 2003 tot ongeveer 990.000. In 2004 stijgt het aantal licht verder tot 995.000. In 2005 zal de eerste daling van het aantal arbeidsongeschikten optreden, met 1000 tot 994.000.

Werkloosheid
Het aantal WW-uitkeringen stijgt in oktober 2002 verder. Eind oktober worden 185.700 WW-uitkeringen verstrekt, 3.600 meer dan een maand eerder. Ten opzichte van een jaar geleden werden in oktober 14% meer WW-uitkeringen verstrekt. Een deel van deze stijging (3%-punt) komt doordat ambtenaren bij werkloosheid nu een WW-uitkering krijgen in plaats van een wachtgelduitkering. Een deel van de WW-uitkeringen is opgebouwd uit meerdere WW-rechten. Eind oktober hebben 176.300 mensen gezamenlijk 185.700 uitkeringen.

Ziekte
In oktober 2002 is het aantal uitkeringen Ziektewet gelijk gebleven ten opzichte van september. Het aantal ZW-uitkeringen aan werklozen en flexwerkers is licht gedaald, het aantal ZW-uitkeringen wegens zwangerschap is licht gestegen. In oktober zijn aan alle vangnetgroepen gemiddeld 71.900 ZW-uitkeringen verstrekt.

Het aantal uitkeringen Wet arbeid en zorg (WAZO) is in oktober gemiddeld 45.300, dat is 6.900 uitkeringen meer dan een maand eerder. Het betreft voornamelijk uitkeringen wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof.


---

----

Deel: ' Kerncijfers werknemersverzekeringen oktober 2002 '


Lees ook