Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Prof. dr. H.M.P Kersten benoemd tot hoogleraar Bedrijfswiskunde

Prof. dr. H.M.P Kersten is benoemd tot hoogleraar Bedrijfswiskunde aan de Vrije Universiteit. De leerstoel is gevestigd bij de Faculteit der Exacte Wetenschappen, divisie Wiskunde en Informatica.

Bert Kersten (1953, Amsterdam) studeerde wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden en promoveerde in 1986 aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar problemen en oplossingen bij enquêtes. Sinds 1992 is hij verbonden aan de Vrije Universiteit als bijzonder hoogleraar Bedrijfswiskunde, een leerstoel in het leven geroepen door de Stichting het Vrije Universiteitsfonds. Sinds datzelfde jaar is Kersten afdelingsdirecteur van Rabobank Nederland. Hij is, daarnaast en onder andere, lid van de Adviesraad Exacte Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De heer Kersten heeft zich recent nog ingezet voor de oprichting van de post-academische cursus Informatie Technologie, ten behoeve van diverse automatiseringsbedrijven.

Kersten is ook groot pleitbezorger geweest van de opleiding Bedrijfswiskunde en Informatica aan de Vrije Universiteit. Deze duale leerweg is uniek in Nederland, in de zin dat wiskunde- en informaticaonderwijs (bij de Faculteit der Exacte Wetenschappen) wordt gecombineerd met bedrijfswetenschappelijke vakken (bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie). Door deze interdisciplinaire aanpak worden studenten van verschillende kanten deskundig opgeleid en zijn ze in staat over de grenzen van vakgebieden heen te kijken.


06-05-1999 / pb 99.30 / AS

Deel: ' Kersten hoogleraar Bedrijfswiskunde VU '
Lees ook