NED. VERPAKKINGSCENTRUM

Ketenkennis cruciaal voor Kunststof verpakkingen

Ketenkennis cruciaal voor Kunststof verpakkingen

'Ketenkennis cruciaal voor kunststof verpakkingen'

'Kennis van de keten is cruciaal voor het succesvol ontwikkelen van kunststof verpakkingen. Bedrijven die actief nadenken over hun toekomstige rol in de keten zullen groei kunnen realiseren. Het is zaak daarbij de juiste instrumenten in te zetten.' Dit stelde Michaël Nieuwesteeg, directeur van het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) tijdens een bijeenkomst van fabrikanten van kunststof verpakkingen op 4 februari. Hij sprak tijdens de Directeurenbijeenkomst Spuitgieters van Verpakkingen, die georganiseerd werd door de Producenten Vereniging Thermoplasten.

Kennis over en nauwe samenwerking met de afnemers van kunststof verpakkingen wordt steeds belangrijker in een industrie die gedreven wordt door internationalisatie van de bedrijven en de individualisatie en toenemende mondigheid van de consument.

Nieuwesteeg noemde ondermeer als interessant instrument de nieuwe NVC cursus 'Verpakken in Kunststof', die in april van start gaat. In de negendaagse cursus worden alle aspecten van verpakken in kunststof uitvoerig behandeld. Het lesprogramma omvat de gehele keten vanaf de grondstoffenproductie en -verwerking tot en met het afvullen, distribueren en gebruiken van kunststof verpakkingen. Ook aan de milieu-aspecten van kunststof verpakkingen wordt een gehele lesdag besteed.
De belangstelling voor de cursus is zo groot dat hij nu al is volgeboekt; een tweede cursus is vanwege de grote belangstelling inmiddels voor september van dit jaar gepland.

De fabrikant van kunststof verpakkingen heeft tevens rekening te houden met de maatschappelijke acceptatie van kunststof verpakkingen en de internationalisatie die optreedt in de verpakkingsketen. Het NVC staat zijn leden individueel bij bij het inspelen op de turbulente ontwikkelingen die hiermee samengaan.

De internationalisatie houdt onder andere in dat bedrijven meer en meer te maken hebben met de verpakkingswetgeving in de verschillende Europese landen. Er zijn echter ook regels, voortvloeiend uit de Europese richtlijn 'Verpakking en verpakkingsafval', waar elk Europees bedrijf aan moet voldoen: de essentiële eisen. Om hieraan te kunnen voldoen zijn Europese normen in ontwikkeling. De eerste normontwerpen zijn zojuist verschenen over preventie, reuse, recycling, energy recovery en organic recovery. Het is zaak bij de ontwikkeling van nieuwe kunststof vepakkingen al direct bij aanvang rekening te houden met het integreren van de essentiële eisen in het verpakkingsontwerp. Dit dwingt de leverancier na te denken over de gewenste route die de verpakking in de diverse ketens moet ondergaan. Het Nederlands Verpakkingscentrum helpt de bedrijven in dit opzicht met nieuwsbrieven, congressen en workshops. Recente voorbeelden hiervan zijn de NVC Workshop 'Preventie en Innovatie' en de nieuwsbrief Verpakkingsnormalisatie.


05 feb 99 12:45

Deel: ' 'Ketenkennis cruciaal voor kunststof verpakkingen' '
Lees ook