Millennium Platform


Ketenproblematiek: richtlijnen voor een analyse en een noodplan

De ketenproblematiek wordt bij het oplossen van het millenniumprobleem vaak over het hoofd gezien. De Werkgroep Ketenproblematiek van het Millennium Platform heeft daarom een lijst van gerichte vragen opgesteld aan de hand waarvan u een inzicht kan krijgen in de ketenproblematiek in uw organisatie. Op deze site vindt u een toelichting op de ketenproblematiek (wat is het ketenprobleem?), enkele richtlijnen voor een ketenanalyse voor uw organisatie, aanwijzingen voor het opstellen van een noodplan (m.b.t. de ketenproblematiek) en een checklist.Deel: ' Ketenproblematiek richtlijnen voor analyse millenniumbug '
Lees ook