Keuringsdienst van Waren

Nieuws

Keuringsdienst van Waren houdt Drank- en Horecawet-actie op Terschelling

Datum: 23-7-02

Keuringsdienst van Waren houdt Drank- en Horecawet-actie op Terschelling

Het afgelopen weekeinde heeft de Keuringsdienst van Waren (onderdeel van de Voedsel en Waren Autoriteit) een "schoonveegactie" gehouden op Terschelling. Ruim 60% van de ondernemers op Terschelling de Drank- en Horecawet te overtreden. Van de 80 bezochte ondernemers ontvingen 4 een proces verbaal en 45 een schriftelijke waarschuwing.

In navolging op de grootscheepse actie op Texel van twee weken geleden, heeft de Keuringsdienst van Waren het afgelopen weekeinde opnieuw een "schoonveegactie" uitgevoerd op een waddeneiland. Dit keer werden ondernemers op Terschelling gecontroleerd. Terschelling staat bekend als een geliefd vakantie-eiland bij jongeren.

De overtredingen varieerden van het schenken van sterke drank aan jongeren onder de 18 jaar tot de verkoop van sterke drank in een supermarkt en het hebben van een onvolledige vergunning.

Opvallend was dat het afgelopen weekeinde het merendeel van de alcoholverstrekkers wel naar een legitimatie vroeg. Dit in tegenstelling tot observaties, die de Keuringsdienst van Waren enkele weken geleden op Terschelling verrichte.

De Keuringsdienst van Waren zal in de zomermaanden intensief blijven controleren op de naleving van de Drank- en Horecawet. Tegen overtredingen zal meteen opgetreden worden.

In geval van een proces verbaal kan de boete oplopen tot een wettelijk maximum van 11.250 euro (voor rechtspersonen maximaal 45.000 euro). Het Openbaar Ministerie bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete.

Deel: ' Keuringsdienst van Waren veegt Terschelling schoon '
Lees ook