PERSBERICHT - 13 JULI 2001

Recreatiesector en de horeca investeren in milieubewust ondernemen

Populariteit Milieubarometer blijft toenemen

Dit jaar krijgen 200 recreatiebedrijven een milieubarometer uitgereikt. De milieubarometer is het keurmerk voor duurzaam ondernemerschap in de recreatiesector. In navolging van de recreatiesector zijn ook de eerste barometers uitgereikt aan horeca-ondernemers. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal bedrijven met een milieubarometer verdubbeld.

Naar verwachting zet deze stijgende lijn zich de komende jaren voort. Ook voor de dagrecreatie worden keuringsnormen voor de barometer ontwikkeld. Het hoogste niveau, de gouden Milieubarometer, is gekoppeld aan Milieukeur.

Stimulans
De door RECRON opgerichte Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit, de motor achter de barometer, heeft de Milieubarometer ontwikkeld als instrument om ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector te stimuleren en te ondersteunen bij de invoering van milieuzorg. Met de Milieubarometer als keurmerk wil de recreatie- en horeca-ondernemer naar de gasten duidelijk maken dat milieuzorg een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie vormt.

De ANWB ondersteunt dit keurmerk en vermeldt de milieubarometer in de ANWB-Campinggids voor Nederland. De milieubarometer is een groeimodel en kent een bronzen, zilveren en een gouden niveau. Recreatiebedrijven die het gouden niveau hebben behaald, voldoen daarmee ook aan de Milieukeurcriteria en mogen daarmee het stempel `Milieukeur' hanteren.

Andere regio's
Tijdens een aantal regionale bijeenkomsten is al een groot deel van de milieubarometers uitgereikt aan de bedrijven. In de loop van dit jaar zullen andere regio's nog volgen. De meeste bedrijven hebben het gouden niveau behaald (44%) direct gevolgd door het zilveren niveau (39%). De twee hoogst haalbare niveaus blijken populairder dan het instapniveau brons (17%).

Momenteel staat deelname aan de milieubarometer open voor campings, groepsaccommodaties, bungalowparken en horecabedrijven. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België bevinden zich bungalowparken met een gouden barometer. De eerste barometers voor de dagrecreatie zullen in 2002 worden uitgereikt. Uitbreiding van de barometer naar andere delen van de recreatiesector, zoals de watersport, wordt niet uitgesloten.

Deel: ' Keurmerk Milieubarometer voor 200 recreatiebedrijven '
Lees ook