Bloemen Bureau HollandKeurmerk-SelectPlant® kasrozen

Sinds enige jaren bestaat voor aangeslotenen de mogelijkheid om teeltmateriaal Roos door Naktuinbouw (NAKB) te laten certificeren. Van deze mogelijkheid wordt in de zaailingonderstammenteelt, met name Rosa canina 'Inermis', vrij veel gebruik gemaakt. In de kasrozenteelt is het gebruik van gecertificeerd materiaal echter achtergebleven, hoewel ook hier veelvuldig de wens doorklinkt om kwaliteit en gezondheid te verbeteren.

Vorig jaar is het initiatief genomen, in een gezamenlijke aanpak van Naktuinbouw, VGB-productgroep Roos, LTO-Groeiservice en DLV, om de kwaliteit van teeltmateriaal te verbeteren. Aanleiding vormt het signaal van vermeerderaars en telers dat zich, meer dan incidenteel, bij afgeleverde planten problemen met de gezondheid voordeden. Vooral het voorkomen van schimmelziekten heeft in een aantal gevallen tot twijfels geleid omtrent de gezondheid van afgeleverde planten. Verzekeraars zagen zich vervolgens genoodzaakt vraagtekens te zetten bij de ongeclausuleerde verzekerbaarheid van plantmateriaal. Zij spraken uit dat een voorwaarde voor toekomstige verzekerbaarheid zeker zou moeten zijn dat sprake is van een maximaal uitgevoerde bedrijfshygiëne. Hiernaast verlangen zij een systematische hantering van het vermeerderings- en opkweeksysteem, waardoor de kans op ziektebesmettingen wordt gereduceerd.

Inmiddels is een flink aantal gesprekken met betrokken organisaties en bedrijven gevoerd en komt een voorstel voor een vernieuwd certificeringsprogramma/keurmerk SelectPlant® in zicht. Kernpunten hierin is het stellen van nadrukkelijke voorwaarden aan de herkomst/gezondheid van cultivarhout en de kassen waaruit dit afkomstig is. Ook worden scherpere eisen aan de gezondheid en kwaliteit van de af te leveren planten voorgesteld.

Naktuinbouw streeft, samen met betrokkenen, een voorstel in april/mei rond te hebben zodat daarna een snelle introductie mogelijk is. In juni/juli kan dan al worden gestart met de uitvoering van keurmerk-keuringen.

Contactpersoon voor nader informatie is Dick van Pouderoijen, tel.: (071) 332 61 68.

Zoekwoorden:

Deel: ' Keurmerk-SelectPlant kasrozen '
Lees ook