Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Keurmerk voor veilige computerprogramma's

6 juni 2002

NWO investeert samen met de Katholieke Universiteit Nijmegen bijna 1,8 miljoen euro in een PIONIER-onderzoek naar de veiligheid en correctheid van computerprogramma's. Prof. dr. Bart Jacobs zal met zijn groep technieken ontwikkelen voor het certificeren van software in veiligheidsgevoelige toepassingen zoals chipkaarten.

De Nijmeegse onderzoekers gaan hulpmiddelen ontwikkelen om de veiligheid en correctheid van computerprogramma's vast te stellen. De hulpmiddelen zijn speciale logische 'calculators' die programma's systematisch doorzoeken. Uiteindelijk moet het mogelijk worden om programma's te certificeren net als andere artikelen. Certificering moet bijdragen aan het vertrouwen van burgers om nieuwe digitale technieken daadwerkelijk te gebruiken.

Het onderzoek bestudeert correctheid en veiligheid. Een programma heet correct wanneer het geen fouten bevat en doet wat het moet doen onder normale omstandigheden. Computerprogramma's, zoals tekstverwerkers of spelletjes, lopen zo nu en dan vast. Dit is vaak het gevolg van een programmeerfout. Meestal leiden dit soort fouten alleen tot ergernis. Maar in bepaalde kritische toepassingen, zoals in vliegtuigen, kunnen de gevolgen dramatisch zijn.

Een programma is veilig wanneer onbevoegden het niet moedwillig kunnen saboteren. Cruciaal hiervoor is de vraag: wie mag wat doen? Dit leidt tot deelvragen als: hoe bepaal je wie je voor je hebt, en hoe zorg je dat diegene alleen maar toegestane dingen doet?

Computerbeveiliging is van groot belang in onze moderne samenleving waarin computers op velerlei manieren onderling verbonden zijn en allerlei processen besturen. Veiligheid van computerprogramma's is nodig voor ons elektronisch betalingsverkeer en voor de privacy van communicatie via internet. Dit belang zal alleen nog maar toenemen wanneer mensen elektronisch gaan stemmen of elektronisch een handtekening kunnen zetten.

Nadere informatie bij

* prof. dr. Bart Jacobs (KUN, Afdeling Informatica)
* tel. 024 3652236

* fax 024 3653137

* e-mail bart@cs.kun.nl

* internet www.cs.kun.nl/~bart

Bart Jacobs (Nuenen, 1963) studeerde wiskunde en filosofie in Nijmegen. Hij promoveerde in 1991, ook in Nijmegen, op het gebied van de theoretische informatica. Daarna werkte hij aan de universiteiten van Cambridge (Engeland) en Utrecht, en aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. In 1996 keerde Jacobs terug in Nijmegen op een onderzoekersplaats van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW). Sinds kort is hij hoogleraar. Jacobs werkt met een eigen onderzoeksgroep aan de betrouwbaarheid en veiligheid van computerprogramma's geschreven in de populaire programmeertaal Java. Wiskundige precisie, ondersteund door speciale logische redeneerprogramma's, is daarbij van groot belang. Jacobs is leider van een Europees onderzoeksproject op het gebied van chipkaarten. De PIONIER-subsidie geeft het werk extra nationale steun en moet leiden tot een top security-groep in Nederland.

Deel: ' Keurmerk voor veilige computerprogramma's '
Lees ook