Nederlands Normalisatie-instituut

26 augustus, 1999

Keuze geschikte analysemethode voor mycotoxines eenvoudiger

Delft - Producenten van levensmiddelen die hun producten (laten) analyseren op mycotoxines kunnen voortaan gebruik maken van een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR): NPR-CR 13505. In dezeNPR, die het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) in juli heeft gepubliceerd, staan criteria voor de selectie van methodes voor de analyse van mycotoxines in voedingsmiddelen.

Mycotoxines zijn schadelijke stoffen die kunnen voorkomen in allerlei voedingsmiddelen, zoals noten, melk, mais, pindakaas en wijn.

Met de door de Europese Commissie begin 1999 afgekondigde nieuwe regelgeving op het gebied van diverse mycotoxines, neemt het belang van analyse van deze contaminanten toe. De keuze van de juiste methode uit een veelvoud van beschikbare methodes is niet eenvoudig, maar wel van cruciaal belang voor een adequate analyse.
De nieuwe NPR bevat criteria die de keuze kunnen vergemakkelijken en sluit bovendien nauw aan op de Europese regelgeving.

Criteria
De in de NPR opgenomen selectiecriteria zijn onder andere herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en recovery van methodes voor de analyse van aflatoxine B1 en M1, ochratoxine A, patuline, fumonisine, (deoxy)nivalenol, HT-2 toxine, T-2 toxine en zearalenon. De analist kan op basis van deze gegevens de optimale analyse methode selecteren.

Experts verbonden aan diverse Europese analytische laboratoria met ervaring en deskundigheid op het gebied van mycotoxineanalyse hebben zich bij het opstellen van de NPR zoveel mogelijk gebaseerd op data uit officiele rapporten van Europese interlaboratoriumonderzoeken, zoals certificatie- en validatie studies. In de gevallen waar deze gegevens niet- of zeer beperkt voor handen zijn, hebben de experts de criteria gebaseerd op hun eigen analytische ervaring.

Voor wie van belang?
De NPR met criteria is primair bedoeld voor producenten van levensmiddelen die hun producten (laten) analyseren op mycotoxines om te bepalen of hun producten op de markt gebracht mogen worden, voor commerciële laboratoria en voor opsporende instanties die controleren of voedingsmiddelen voldoen aan de wettelijke grenswaarden.

Meer informatie en bestellen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: drs. M. de Vreeze, (015) 2 69 125, of via e-mail: marcel.devreeze@nni.nl. NPR - CR 13505 kost 48,- NLG per stuk, excl. 6% btw.
Bedrijven kunnen de richtlijn bestellen bij NNI-Klantenservice, telefoon (015) 269 03 91, fax (015) 269 02 71, e-mail: bestel@nni.nl. Particulieren kunnen de normen bestellen door overmaking van het genoemde bedrag, vermeerderd met 6% btw, op Postbanknummer 25301 ten name van het NNI te Delft, onder vermelding van het nummer van de bewuste norm. Bestelling is ook mogelijk door invullen van het bestelformulier in de rubriek "bestellingen" van de NNI website.

Deel: ' Keuze analysemethode voor mycotoxines eenvoudiger '
Lees ook