Gemeente Amsterdam


---

Keuze materieel Noord/Zuidlijn: hoge vloer en breed

Tegelijk met het 'go besluit' Noord/Zuidlijn heeft het college van B&W ook een besluit genomen over het materieel. Het oorspronkelijke ontwerp voor de Noord/Zuidlijn ging uit van breed materieel met een hoge vloer: het type materieel dat nu op de Oostlijn rijdt. Op verzoek van de gemeenteraad en de regionale partners heeft Amsterdam ook gekeken naar de mogelijkheden van smal materieel met een lage vloer, dat zou voordeel kunnen opleveren bij het doortrekken van de lijn in de regio. Na weging van alle argumenten en een second opinion van de Grontmij heeft het college nu definitief gekozen voor materieel met een hoge vloer en een breedte van drie meter. Bij die keuze hebben de veiligheid, het comfort en de capaciteit de doorslag gegeven. Vanuit veiligheidsoogpunt heeft breed materieel met een hoge vloer de voorkeur. Een snelle ontruiming van het voertuig op de stations vereist een goede doorstroming, dus een groot aantal deuren per wagenstel, zo min mogelijk versmallingen, obstakels en niveauverschillen in het voertuig.
Groter comfort en hogere capaciteit zijn ook belangrijke argumenten om te kiezen voor breed materieel. Met name tussen het Centraal Station en de Zuidas zullen grote massa's mensen snel, betrouwbaar en comfortabel moeten worden vervoerd. Bij verdere doortrekking naar Schiphol en Hoofddorp zullen ook grote reizigersstromen moeten worden verwerkt. Die stromen worden het best bediend met hoog en breed materieel. Op het traject naar Schiphol is dit materieel goed inpasbaar. Ook bij het doortrekken langs de IJoevers richting Zaanstad is breed materieel in te passen.
Een andere reden om niet af te wijken van de eerder gedane keuze voor het hoge vloermaterieel is het feit dat de ondergrondse stations al zijn aanbesteed en afwijking van het bestek tot kostenverhoging en vertraging leidt. Lage vloermaterieel brengt bovendien een toename van de exploitatiekosten met zich mee.
Bespreking van de voordracht in de Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur is op 5 september en in de gemeenteraad op 2 oktober. Lisa Neves Gonçalves

^


-

© gemeente Amsterdam - 26-06-2002

Deel: ' Keuze materieel Noord/Zuidlijn hoge vloer en breed Amsterdam '
Lees ook