Ingezonden persbericht

Persinformatie

KEUZE VAN HET LETTERTYPE OP PC ONTHULT
UW PERSOONLIJKHEID


- Een snelle yup of een openlijke aandachttrekker -
Naarden, 3 augustus 2001 - Bent u ouderwets, een snelle yup of een aandachttrekker,
uit onderzoek blijkt wat uw keuze van het lettertype dat u gebruikt over u zegt. Als u er
zeker van wilt zijn dat uw boodschap overkomt dient u bewust te kiezen voor een
lettertype. Het gekozen lettertype voor brieven is van vitaal belang voor het overbrengen
van de boodschap. Het geprinte woord is een krachtig instrument. Het kan net zoveel
over uw persoonlijkheid vertellen als de kleding die u draagt, het kan u macht en status
verschaffen en uw grote liefde vlinders in de buik bezorgen.

In een nieuwe studie, getiteld 'De psychologie van het lettertype', die in opdracht van
de printerfabrikant Lexmark is uitgevoerd door de psycholoog Dr. Aric Sigman, wordt
uitgelegd hoe het lettertype dat u gebruikt de geheimen over uw persoonlijkheid kan
onthullen en aanzienlijke invloed heeft op wat de lezer over u denkt. Wees dus
voorzichtig en denk even na voordat u automatisch het standaardlettertype op uw
computer gebruikt. U kunt namelijk de verkeerde signalen afgeven.

Wat zegt uw lettertype over u?
Gebruik geen Courier, dat degelijke maar o zo saaie lettertype, tenzij u natuurlijk een
ouderwetse indruk wilt maken. Dit is het favoriete lettertype van bibliothecarissen en
bedrijven die zich bezighouden met gegevensinvoer. Ziet u uzelf meer als een snelle
vrouwelijke yup, kies dan zachte en welgevormde lettertypen als Georgia of Shelly.

Gebruikers van Sans Serif-lettertypen als Arial Modern en Universal willen geen signaal
afgeven en hechten waarde aan hun veiligheid en anonimiteit. Bent u daarentegen een
openlijke aandachttrekker, dan is Comic Sans uw lettertype. Hiermee kunt u veel van uw
karaktereigenschappen tot uitdrukking brengen, maar pas op, u kunt ook signalen
afgeven die gedurfde familiariteit en overdreven vriendelijkheid suggereren, iets wat
lang niet altijd gepast is.

Wanneer u die écht belangrijke brief schrijft doet u er verstandig aan om twee regels
aan te houden:

Formaat is belangrijk: een kleiner lettertype, bijvoorbeeld 11 punts, straalt vaak meer
zelfvertrouwen en gewichtigheid uit dan een groter lettertype. Minder is meer.

Stem het lettertype af op de boodschap: belangrijk om te weten bij het schrijven van
cv's en sollicitatiebrieven. Een verkeerde lettertypekeuze zou uw kansen bij nieuwe
werkgevers kunnen ondermijnen. Gebruik Times wanneer u solliciteert naar een traditionele functie en Verdana wanneer u voor een moderner bedrijf wilt werken.
Schrijft u een ontslagbrief, wees dan professioneel en laat niet merken dat zij u hebben
gekwetst, gebruik dus Courier New voor de noodzakelijke, koele afstandelijkheid.

Dr. Sigman concludeert: "De technologie om je via je lettertypekeuze uit te drukken is
zeer goed ontwikkeld en zeer toegankelijk. Een verkeerde lettertypekeuze kan ertoe
leiden dat anderen een verkeerde indruk van u krijgen en dit kan een nadelige invloed
hebben op beslissingen die voor uw toekomst van belang zijn."

Hans Horn, directeur van Lexmark Nederland, zegt: "Bij Lexmark is er sprake van een
duidelijke focus op het afdrukproces en het daarmee samenhangende printresultaat.
Daarbij ervaren wij dat de manier waarop de boodschap is vormgegeven vrijwel even
belangrijk is, als de inhoud van het document. De keuze van het lettertype is daarbij een
belangrijk element en heeft een grote invloed op de uiteindelijke vormgeving. Uit ons
onderzoek blijkt dat iedereen die een bepaalde boodschap wil overbrengen, evenveel
aandacht moet besteden aan de selectie van het lettertype als aan zijn woordkeuze."

Ander lettertype NRC Handelsblad
Hoe belangrijk de keuze van een lettertype is konden wij lezen in het NRC Handelsblad
die Times heeft ingeruild voor Lexicon. Het tere punt volgens NRC Handelsblad is dat
Times een letter is die past bij het serieuze karakter van de krant. Toch denkt de NRC
met Lexicon meer tegemoet te komen aan de lezer en niet alleen om technische redenen. Lexicon is volgens het NRC een degelijke, serieuze letter met een zwierig
trekje.

Lexmark
Lexmark is een toonaangevend, wereldwijd ontwikkelaar, producent en leverancier van
printoplossingen, waaronder laser- en inkjetprinters, bijbehorende verbruiksartikelen en services,
voor zakelijk en thuisgebruik in meer dan 150 landen. Lexmark werd in 1991 opgericht en
rapporteerde over 2000 een omzet van 3,8 miljard dollar. Lexmark is op het Internet te vinden op
www.lexmark.nl.
Engelstalige persberichten zijn te vinden op www.lexmark.com/corporate.

BIJLAGE 1

Biografie Dr. Sigman
Dr. Sigman is een Amerikaanse psycholoog en bioloog en in Engeland een bekende radio en televisie persoonlijkheid. Hij is een erkend onderzoeker en publicist met vele wetenschappelijke publicaties op zijn name. Met name geniet hij grote bekendheid als schrijver en presentator van diverse programma's en documentaires op het vlak van psychologie en gezondheid voor de BBC, ITV EN Channel 4.

BIJLAGE 2

Voorbeeld 1: liefdesbrief

Coronet
Lieve Brechtje,
Omdat jij mij niet meer terugbelt, probeer ik nu maar op papier duidelijk te maken hoeveel ik van je houd. Maar iedere keer als ik probeer om mijn gevoelens voor jou onder woorden te brengen, razen er duizenden woorden door mijn hoofd. Ik kan je alleen maar zeggen dat ik niets ben zonder jou. Alles wat ik ben en hoop te worden, is verbonden met jou. Laat mij alsjeblieft terugkomen...

Courier New
Lieve Brechtje,
Omdat jij mij niet meer terugbelt, probeer ik nu maar op papier duidelijk te maken hoeveel ik van je houd...……

Met Courier New is de kans van slagen waarschijnlijk een stuk geringer dan met het gebruik van Coronet als u weer bij een gekrenkte partner in het gevlij wilt komen. De lange staarten van de letters wekken de indruk dat u eigenlijk een zachtaardig en emotioneel mens bent en u een persoonlijk gesprek voert met de ander. Dit lettertype kan natuurlijk ook worden gebruikt als hulpmiddel bij een nieuwe verovering! Natuurlijk verdient in dit geval een handgeschreven brief altijd de voorkeur.

Voorbeeld 2: afscheidsbrief

Impact
Beste Joop,
Ik weet dat je mij om deze brief waarschijnlijk harteloos en laf zult vinden, maar ik heb je nu al zo vaak tevergeefs geprobeerd mijn gevoelens duidelijk te maken dat ik heb besloten om bij je weg te gaan, en dit keer voorgoed. Ik wil niet dat je weet waar ik nu ben, omdat wij allebei de tijd moeten hebben om dit te verwerken. Als je deze brief leest, ben ik weg...

Coronet
Beste Joop,
Ik weet dat je mij om deze brief waarschijnlijk harteloos en laf zult vinden, maar ik heb je nu al zo vaak tevergeefs geprobeerd mijn gevoelens duidelijk te maken dat ik heb besloten om bij je weg te gaan, en dit keer voorgoed. Ik wil niet dat je weet waar ik nu ben, omdat wij allebei de tijd moeten hebben om dit te verwerken. Als je deze brief leest, ben ik weg...

Voor een afscheidsbrief volstaat een lettertype met een koele, zakelijke uitstraling, Impact dus. Zo komt de boodschap luid en duidelijk over en weet de ander dat u het werkelijk meent. Als u de ander echter met de nodige omzichtigheid een en ander duidelijk wilt maken, is een cursief lettertype als Coronet een goede keus. Maar daarmee kunt u de lezer valse hoop geven.

Voorbeeld 3: waarschuwingsbrief

Helvetica 9
Geachte heer Crenth,
Hierbij deel ik u mede dat ik tot op heden nog steeds geen betaling heb ontvangen voor de goederen die ik u vijf maanden geleden heb geleverd. Ik verzoek u met klem deze brief te beschouwen als de laatste waarschuwing. Als ik het bedrag niet binnen vijf dagen heb ontvangen, zal ik mij gedwongen zien om ...

Comic Sans 11
Geachte heer Crenth,
Hierbij deel ik u mede dat ik tot op heden nog steeds geen betaling heb ontvangen voor de goederen die ik u vijf maanden geleden heb geleverd. Ik verzoek u met klem deze brief te beschouwen als de laatste waarschuwing. Als ik het bedrag niet binnen vijf dagen heb ontvangen, zal ik mij gedwongen zien om ...

Dit moet een oefening zijn in ingehouden minimalisme, u hoeft niet van de daken te schreeuwen dat u uw woorden kunt waarmaken! In dit geval is formaat belangrijk. Een klein lettertype straalt zelfvertrouwen uit; overdrijving is hier helemaal niet nodig.

Voorbeeld 4: ontslagbrief

Courier New
Geachte heer Ratten,
Hierbij dien ik mijn ontslag in bij uw bedrijf. Toen ik een half jaar geleden besloot om bij u in dienst te treden, kon ik niet weten dat het zo zou gaan. Er is geen enkele poging gedaan om mij in te werken of enig begrip bij te brengen van de bedrijfstak waarin u actief bent, om van enige blijk van waardering voor mijn inspanningen maar te zwijgen... Integendeel, dankzij u voel ik mij nu nutteloos en gedemotiveerd en dat terwijl ik toch altijd een zeer toegewijde en gemotiveerde werknemer ben geweest.

Verdana
Geachte heer Dolfijn,
Langs deze weg deel ik u mede per 1 januari aanstaande ontslag te nemen bij uw bedrijf. De tijd die ik bij uw bedrijf heb doorgebracht is er voor mij een geweest van uitdagingen en diepe voldoening. Ik heb echter het gevoel dat voor mij de tijd is aangebroken om mijn carrière een nieuwe impuls te geven. Ik wil u bij deze dan ook hartelijk danken voor de plezierige wijze waarop ik hier heb gewerkt en voor alle steun die ik van u heb ontvangen.

Courier New brengt goed de kilte in uw hart over terwijl Verdana een menselijke uitstraling laat zien.

######

Deel: ' Keuze van het lettertype op pc onthult uw persoonlijkheid '
Lees ook