Robeco


Rotterdam, 18 mei 1999

KEUZEDIVIDEND HYPOTHEEKFONDS

In de op 18 mei 1999 gehouden Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot vaststelling van de jaarstukken over het boekjaar 1998 is tot de volgende winstuitkering per aandeel besloten:

a. een uitkering van EUR 4,56 (NLG 10,04) in contanten; of - naar keuze van de aandeelhouder -
b. een uitkering van 8,33% in aandelen ten laste van de agioreserve.

Met ingang van 20 mei 1999 worden de aandelen ex-dividend genoteerd. Het dividend zal vanaf 11 juni 1999 betaalbaar zijn. Bij de uitkering in aandelen zullen 12 dividendrechten recht geven op één nieuw aandeel, ten volle delend in de winst over het boekjaar 1999. Aandeelhouders die over minder dividendrechten beschikken dan voor het verkrijgen van een nieuw aandeel noodzakelijk is, kunnen de ontbrekende rechten bijkopen.

Aandeelhouders kunnen tot en met 2 juni 1999 hun keuze met betrekking tot de genoemde uitkering kenbaar maken. Na 2 juni 1999 is het dividend uitsluitend in de contante vorm betaalbaar, onder aftrek van 25% dividendbelasting.

Het RG Hypotheekfonds is het enige beleggingsfonds in Nederland dat voor het grootste deel belegt in woninghypotheken. Op 1 mei 1998 nam de Robeco Groep het fonds over van Het Hooge Huys. Daarna werd het beleggingsbeleid aangepast en werd het fonds een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Deze veranderingen hadden een positief effect op het beleggingsresultaat en het vermogen van het RG Hypotheekfonds. Het fondsvermogen is meer dan verdubbeld tot NLG 358 miljoen. Het boekjaar 1998 is afgesloten met een totaal beleggingsresultaat van 11,5%. Voor beleggers die kiezen voor dividenduitkering in aandelen is dit rendement belastingvrij.

Deel: ' Keuzedividend hypotheekfonds Robeco '
Lees ook