Kevelaer bedevaart Utrechtse Broederschap

De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert op woensdag 19 en donderdag 20 augustus voor de 275ste maal een bedevaart naar Kevelaer. Deze bedevaart voor jong en oud sluit aan bij Kevelaer als plek waar de Moeder Gods wordt vereerd als `Troosteres van de bedroefden'. Een

plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen.

Beschrijving

Het Aartsbisdom Utrecht vraagt ook andere broederschappen in het bisdom de gegevens voor hun bedevaarten naar Keveaer door te geven. Deze worden dan opgenomen op het bedevaartonderdeel van deze website. Doorgeven kan via (redactie@aartsbisdom.nl)

Ook eendaagse reis

Voor de bedevaart van de Utrechtse Broederschap zijn in diverse plaatsen rondom Utrecht opstapplaatsen voor de deelnemers. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is woensdag 19 augustus om circa 8.00 uur. De kosten voor de reis bedragen EUR 35 per persoon, niet begrepen zijn de verblijfkosten

in Kevelaer.

Evenals vorig jaar kunnen deelnemers ervoor kiezen om een dag mee te gaan. Op woensdag 19 augustus vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer. De kosten voor de eendaagse reis inclusief diner en koffie op de heen- en terugreis bedragen EUR 45 per persoon en gaat door bij

minimaal 30 deelnemers.

Opgave: bij de contactpersoon (broedermeester) in de eigen geloofsgemeenschap of bij de secretaris van de Broederschap: mevr. C.A.M. de Sain-Scholman, tel.: 030 6374128.

E-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com

Meer informatie: www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Kevelaer bedevaart Utrechtse Broederschap '


Lees ook