M.I.S. organisatie-ingenieurs

NetlinQ Groep

Faculteit Technologie Management - Technische Universiteit Eindhoven

persberichten Week 2, 1999

Discretie via electronische post

Met als doel het elektronisch matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nog veiliger te maken heeft de 'digimediair' Matchbank uit Arnhem een actie op touw gezet waarbij alle klanten gratis een jaar lang gebruik kunnen maken van de nieuwste service van PTT Post, KeyMail. Deze dienst garandeert volledige discretie bij het verzenden en ontvangen van elektronische post, aldus een persbericht van Matchbank.

Maatwerk als efficientiemiddel

Hoogovens is beter voorbereid op een neergaande economie dan voorheen. Vanaf 1996 schakelde het over van halffabrikaten naar eindproducten, en er wordt meer maatwerk geleverd.

Die overschakeling levert een sterkere binding met de klanten op, en sluit aan op de trend dat afnemers in bijvoorbeeld de auto- en vliegtuigindustrie het aantal toeleveranciers willen beperken.

Meten en regelen op afstand

Uit een onderzoek van Yankee Group blijkt dat meten en regelen op afstand (beter bekend onder de kreet telemetrie) een gouden toekomst tegemoet gaat. Dit komt vooral doordat overal ter wereld meer bandbreedte op netwerken beschikbaar komt.

Door de ontwikkeling van nieuwe chips kan een telemetriesysteem heel goedkoop gebouwd worden.

Thema's :

Discussie thema
Deze maand:
'Weet u hoe ver uw concurrent is met e-business?'

Info over E-Bizz '99

Case / Project
Deze maand:
"TELE-CHIPS, uitwisseling van gegevens"

Column
Deze maand:
Dick Mandemaker: 'E-Bizz: Economy or Business Class?'

Productnieuws
Deze maand:
"Industrial EC Solutions van Info Commerce"

Visie op E-Bizz
Deze maand:
Eleven Nederland

Site surprise
Deze maand:
Onder het motto virtueel, modulair en gezamelijk oplossingen bedenken en ontwerpen, hebben we de volgende site voor u geselecteerd... _________________________________________________________________

Jobs @ Lucent Technologies
_________________________________________________________________

© 1998 Stichting E-Bizz, the Netherlands

Deel: ' KeyMail garandeert discretie via electronische post '
Lees ook