P E R S B E R I C H T

KeyMark Services en Rijksoverheid realiseren grootste interne vacaturebank

Ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) zijn op 11 maart als eersten aangesloten op de Mobiliteitsbank Rijksoverheid. Directeur- Generaal Management en Personeelsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dhr. A. H. C. Annink opende gisteren dit digitale loopbaaninstrument op de loopbaanmarkt van LNV. Op termijn zullen ruim 110.000 Rijksoverheidsambtenaren een aansluiting krijgen op de Mobiliteitsbank Rijksoverheid.

De Mobiliteitsbank Rijksoverheid bevat vrijwel alle interne en interdepartementale vacatures van de Rijksoverheid. Hiermee ontstaat de grootste interne virtuele arbeidsmarkt van Nederland. Behalve vacatures van de Rijksoverheid zelf publiceert de Mobiliteitsbank ook ruim 350.000 vacatures op jaarbasis uit dag- en weekbladen. Met dit enorme vacatureaanbod maakt de Rijksoverheid niet alleen haar eigen interne arbeidsmarkt, maar ook de externe arbeidsmarkt transparant.

De Mobiliteitsbank Rijksoverheid is een gezamenlijk project van alle ministeries en de uitvoerende diensten van de Rijksoverheid in nauwe samenwerking met KeyMark Services. De Mobiliteitsbank is eigendom van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project is ontstaan uit eerdere CAO afspraken in het kader van mobiliteit en employability. DG Annink opende de Mobiliteitsbank Rijksoverheid op de tweede dag van de CAO-onderhandelingen sector Rijk. In zijn openingstoespraak noemde Annink dit een bijzonder moment dat hopelijk zijn vervolg zal krijgen op andere niveaus.

De Mobiliteitsbank Rijksoverheid bevat niet alleen vacatures, maar ook doe-het-zelf-instrumenten waarmee de ambtenaar zijn zelfwerkzaamheid en brede inzetbaarheid kan vergroten. Zo bevat de beroepenbank ruim 1200 beschreven functies met informatie over de werkzaamheden, capaciteiten, werkomstandigheden, doorgroeimogelijkheden en salaris van het beroep. In deze databank is tevens een koppeling gemaakt met ruim 8000 beschreven opleidingen. De beroepen- en opleidingenbank is gemaakt in samenwerking met het Landelijk Documentatie Centrum voor Loopbaanvraagstukken (LDC).

Verder bevat de Mobiliteitsbank Rijksoverheid ook actuele arbeidsmarktrapportages op zowel landelijk, regionaal als branche niveau. Hiermee bevordert de Mobiliteitsbank Rijksoverheid de kennis van de ambtenaar over de arbeidsmarkt. Volgens vele deskundigen op het gebied van mobiliteit en employability bevordert dit de inzetbaarheid van ambtenaren. De arbeidsmarkt worden verzorgd door Research voor Beleid.

KeyMark Services is een joint venture van VNU Business Publications en Pelican Services en levert digitale loopbaanproducten en mobility solutions aan bedrijven en instellingen. Behalve aan de Rijksoverheid levert KeyMark Services ook digitale loopbaanproducten aan Arbeidsvoorziening, KLM, Shell, Centraal Beheer, KPN en vele andere.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marina van Notten, directeur KeyMark Services, Rijsnburgstraat 11, 1059 AT Amsterdam, tel. 020-4875690 of Jan Postema, projectleider Mobiliteitsbank Rijksoverheid, Schedeldoekshaven 200, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag, Telefoon 070-3027025, email: jan.postema@minbiza.nl


********

Met vriendelijke groet,

Remko Verheul
Redacteur KeyMark Services
Rijnsburgstraat 11
Postbus 9194

1006 CC Amsterdam

Tel. 020-4875902
Fax. 020-4875745
GSM 06-55785130
Email: r.verheul@keymark.nl

Deel: ' KeyMark Services en Rijksoverheid realiseren vacaturebank '
Lees ook